Seminarier under Hållbarhetsveckan i Botkyrka

Under Hållbarhetsveckan i Botkyrka, 15–23 september, är Varken Hora eller Kuvad med och anordnar två seminarier kring jämställdhet som en aspekt av ett hållbart samhälle:

Att synliggöra de osynliggjorda invandrade kvinnorna i Botkyrka – vilka möjligheter och hinder möter kvinnorna?

Seminarium/workshop, 17 september , kl. 13.00–15.00, Magnesalen ABF, Hallunda Folkets hus

Varken Hora eller Kuvad har i samarbete med ett flertal invandrarkvinnoorganisationer haft samtal kring hur invandrarkvinnor marginaliseras i det svenska samhället och diskussionerna har varit kring kulturskillnader, hedersnormer och jämställdhet. Har alla oavsett bakgrund eller religionstillhörighet samma rättigheter? Seminariet utgår från Botkyrkakvinnors eget  perspektiv, och ansvarliga politiker i kommunen kommenterar.

Medverkande: Bland annat invandrarkvinnor från Botkyrka, Verdandi Fittja, Filippinska föreningen Botkyrka, bland andra kommunalråd Mats Einarson (V), vice orf. kommunstyrelsen Jens Sjöström (S), andre vice orf. Kommunstyrelsen Jimmy Baker (M), riksdagsledamot Esabelle Dingizian (Mp)

Samtalsledare: Amineh Kakabaveh, ordförande VHEK

 

Jämställdhet och en hållbar samhällsutveckling i Botkyrka, internationellt och nationellt

Seminarium, 22 september kl. 13.00–15.00, Hallunda Folkets hus

Debatten kring hållbar utveckling kopplas ofta samman med miljö och klimat, men också jämlika sociala strukturer och demokrati kan vara en viktig del av ett hållbart samhälle. Hur hänger jämställdhet och hållbar samhällsutveckling ihop? Vad finns det för möjligheter och hinder globalt, men också lokalt som i Botkyrka?

Medverkande: Minna Gillberg, jämställdhets- och miljöexpert med erfarenhet av att jobba t.ex. som rådgivare till Margot Wallström, Gro Harlem Bruntland och Mary Robinson, Maline Fälth, barnmorska och folkhälsovetare, Folkhälsobyrån Västerås

Samtalsledare: Amineh Kakabaveh

 

I samarbete med

ABF, Botkyrka kommun, Filippinska föreningen, Verdandi