Seminariekväll med VHEK i Linköping: Rätten att bestämma över sitt liv och sin egen kropp

Rätten att bestämma över sitt liv och sin egen kropp

Hot, tvång, våld och mord i hederns namn förekommer i samhällen eller grupper med
starkt patriarkala familjesystem och gruppcentrerat skamtänkande. Det är viktigt att
våga synliggöra det hedersrelaterade våldet.

Länsstyrelsen i Östergötland har sen 2005 haft ett regeringsuppdrag att på ett nationellt plan
arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld.

Varken Hora eller Kuvad är en feministisk och antirasistisk organisation som arbetar för
jämställdhet och demokrati. Sedan flera år tillbaka är VHEK en viktig kraft i kampen mot
hedersförtryck och för att öka medvetenheten om segregationen.

Inbjudan seminarium den 23 augusti kl.17.30

Plats: ABF:s utbildningslokaler, Blåklinten, Snickargatan, Linköping

17.30 Inledning Inger Forsberg, ordförande S-kvinnor Linköping

17.45 Hedersvåldet utifrån ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv.
Information om länsstyrelsens arbete av projekt och – utvecklingsansvariga på
länsstyrelsen i Östergötland

18.30 Information om Varken Hora eller Kuvad:s arbete sedan starten 2005.
Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot och ordförande i föreningen VHEK.

– Start av Varken hora eller kuvad i Östergötland
Varken hora eller kuvad kommer att bilda en regionalförening i Östergötland. Lokala
avdelningar i Norrköping och Linköping är tänkt att startas upp senare.

Läs mer www.varkenhoraellerkuvad.se

Välkommen

S-kvinnor Linköping i samarbete med Föreningen VHEK

Anmälan till Åsa Roth eller Anne Ludvigsson senast den 19 augusti

Anne.Ludvigsson@riksdagen.se 070 343 96 77

Roth Åsa