SARAS HUS ÄR SVERIGES BÄSTA SKYDDADE BOENDE FÖR MÄNNISKOR UTSATTA FÖR HEDERSVÅLD

Sedan sex år tillbaka har enskilda och familjer, främst under hederskultur fått andrum, trygghet och en ny start. I Saras Hus finns en stor professionell, språklig och kulturell kompetens, flerskalskydd, möjlighet till utbildning, rekreation och social samvaro. Boendet har riksintag.

• Stora moderna och nyrenoverade trerumslägenheter
• 10 000 m2 park
• Stängsel skyddsklass II runt hela området, sensorer och kameror
• Inga bostäder på markplan
• El och värme från solenergi
• Väl fungerande rutiner med myndighetskontakter, inskolning och sjukvård
• Legitimerade pedagoger kan bedriva undervisning inom boendet
• Tolkservice ingår samt språkkunnig personal
• Möjlighet att fortsätta leva som vanligt – men i trygghet
• Kvalificerad personal med Trappan och Patriark
• Möjlighet till rik social samvaro och utbildning i Tehuset (1) (med behöriga lärare
• Föreningens överskott investeras i människor! Behållningen går till den öppna verksamheten i Tehuset och till vår sociala fond.
• Vi tar även emot män i separat uppgång och boende med husdjur
• Vi projekterar just nu ett halvvägshus med 16 lägenheter för utslussning

Du kan inte ge dina klienter något bättre än Saras Hus!

Förfrågningar ställs till Soheila Fors på 070-6142188 eller soheila@khatoon.se

Föreningen Khatoon. För ett värdigt liv.

Vill du bli Stödmedlem? Klicka här!