Riksdagsseminarium: Hur kan fler hedersmord förebyggas?

Riksdagens Tvärpolitiska Nätverk bjuder in till ett seminarium i riksdagen i samband med internationella kvinnodagen, där frågan om hur hedersmord kan förebyggas ska diskuteras.

Flera nya fall av tragiska hedersmord visar att förtryck och diskriminering av ungdomar och kvinnor fortfarande – efter tio år av otaliga kartläggningar, utredningar och omfattande satsningar mot hedersrelaterat våld – är ett samhällsproblem i dagens Sverige.
Varför måste tusentals ungdomar leva ett liv anpassat till normer som t.ex. förbjuder dem att åka på klassutflykt, gå på en danskurs eller att välja sin egen kärleksrelation? De flesta ungdomar som lever under dessa begränsande omständigheter älskar trots allt sina familjer. De motsätter sig inte öppet dessa traditioner utan lär sig att leva med detta. Det förekommer fortfarande barn- och tvångsäktenskap, oskuldsintyg och mödomshinneoperationer. Ungdomsstyrelsens rapport Gift mot sin vilja visar att 70 000 ungdomar i Sverige känner att de inte är fria att välja sin livspartner.
Vad gör samhället för att påverka och förändra föräldrarnas, och speciellt männens, attityder? Hur länge ska unga människor i dagens Sverige behöva riskera sina liv när de bryter mot släktens hedersnormer? Är det möjligt att förhindra att fler ungdomar dödas i den hederns namn?

Inledning: Amineh Kakabaveh (V)
Samtalsledarare: Gunvor G Ericson (MP)
I panelen:

  • Astrid Schlytter forskar om flickor/kvinnor och pojkar/män i Sverige som lever med hedersre-laterade förväntningar och normer. Hon var ansvarig för kartläggningen av hedersproblematikens omfång och karaktär för ungdomar i Stockholms stad. Astrid Schlytter har nyligen genomfört en utvärdering av 22 arvsfondsprojekt som stöttar ungdomar som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck.
  • Mehrdad Darvishpour har genomfört ett antal studier på temat kön, etnicitet och familj.
  • Andreas Bergström har tidigare varit politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen och hos Nyamko Sabuni med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Välkommen till ett seminarium med Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn, i samarbete med Varken hora eller kuvad och Rädda Barnen Stockholm

Tid: 2 mars kl. 13.00-15.30
Plats: Mittpoolen, Riksdagen, Riksgatan 2
Arrangör: Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn
Kontaktpersoner: Amineh Kakabaveh (V), telefon 076-130 12 36
Anmälan: charlotte.albrektson@riksdagen.se