Remissvar

YTTRANDE Dnr Ku2019/01318/CSM

JUSTITIEDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm

Betänkandet SOU 2019:35 angående Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Här kan ni ladda ner den i PDF-format.