Rapportsläpp: Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter – en uppföljning av FN:s Kvinnokommittés rekommendationer

Sveriges senaste rapport utifrån Kvinnokonventionen granskades i FN år
2008. Kvinnokommittén gav då en rad rekommendationer till Sveriges
regering. Vad har regeringen gjort åt detta? Idag släpper Sveriges
Kvinnolobby rapporten Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter – en
uppföljning av FN:s Kvinnokommittés rekommendationer. Här hittar du
rapporten som pdf.

Rapporten lanseras på ett seminarium i Örebro idag den 22 november. Den
kommer också att presenteras i riksdagen i slutet av januari, mer
information om detta kommer inom kort.

För med information och anmälan kontakta projektledare Erika Eriksson:
erika.eriksson@sverigeskvinnolobby.se

Sveriges Kvinnolobby/ Swedish Women’s Lobby
Norrtullsgatan 45
113 45  Stockholm
08-33 52 47/070-23 96 008