Rapport från internationella kvinnodagen

Dagen till ära anordnades det aktiviteter för kvinnor i Verdandis lokaler på Krögarvägen 22 i Fittja. Runt om i lokalen hade några av medarrangörerna ställt upp bord för att presentera sina verksamheter. Däribland Filippinska kultur och fritidsföreningen, som sålde vackra smycken av pärlor och snäckskal, och Fittja odlarförening som hade arrangerat en liten utställning. Varken hora eller kuvad hade också ett bord med försäljning av Respektguiden och information om föreningen i form av broschyrer. Klockan 13:00 öppnades dörrarna och efter femtio minuters mingel, kaffedrickande och tipspromenad inleddes programmet med att Johanna Hammarström från Regnbågens kvinnojour hälsade alla välkomna. Därefter tog Inger Andersson, broderskapare, vid med ett kort anförande om vikten av att kvinnor vågar ta plats. Ordet lämnades vidare till Seyran Duran, ordförande i kurdiska kvinnoförbundet, som inledde med ett tal om kvinnans ställning i den patriarkala familjehierarkin. Hon underströk vikten av att skapa dialog med männen och statuerade några goda exempel från samarbete med Rädda Barnens dialogprogram. Sedan öppnade Seyran upp till frågestund med de närvarande kvinnorna, vars antal uppskattas till ett sextiotal. Avslutningsvis uppmanade Seyran kvinnorna att sluta uppfostra sina pojkar och flickor i enlighet med en patriarkal familjestruktur. Maria, från ABF i Botkyrka, gjorde ett inlägg där hon framförde att hon vill skapa ett fortsatt samarbete med dagens arrangörer kring kvinno- och jämställdhetsfrågor. Ett förslag som bemöttes med stor entusiasm. Strax före klockan 15:00 fylldes lokalen av alla de barn som nyfiket lekt utanför lokalen för att se när Fittjaskolans dansare uppträdde och för att utmana varandra i den tipspromenad som regnbågen anordnat.

Arrangörer: ABF Botkyrka-Salem, Kvinnojouren Regnbågen, Fittja Odlarförening, Filippinska kultur och fritidsföreningen, Varken hora eller kuvad, Hyresgästföreningen, Botkyrka resurscenter, Verdandi och Botkyrka kommun.

Varken hora eller kuvad deltog också i den stora manifestationen mellan Södermalmstorg och Medborgarplatsen, där flera tusen personer manifesterade under parollen ”Det räcker nu!”.