Pris till VHEK!

Har precis kommit tillbaka från Fryshuset, där Fadimes minnesfond tillsammans med Elektra anordnade ett intressant arrangemang till minne av Fadime Sahindal. Och där jag tog emot Fadimes minnesfonden stipendiet, med bl.a. nedan motivering:
Styrelsen för Fadimes minnesfond har tilldelat vår förening Varken Hora Eller Kuvad 2012 års Fadimespris för vårt arbete att stärka ungas tjejer där de möter social press i hederns namn och göra killar mer medvetna om könsroller och hedersförtryck!

Under de sex år som gått sedan (VHEK) bildades har föreningen varit en engagerad aktör i kampen för ett jämställt samhälle där unga tjejer är starkare, killar mer medvetna om könsroller och där fler drar sitt strå till stacken för ytterligare framsteg. Vi har mött hundratals ungdomar i workshops. Tusentals har lyssnat och ställt frågor på våra föreläsningar.
Är så stolt och tacksam att under en sådan smärtsam dag att tilldelas detta pris på 20.000 kr till föreningen.
Tack innerligt Fadimes minnesfonds styrelse och alla ni som är med stöttar i kampen för jämställdhet, rättvisa och demokrati!
Kampen fortsätter!

Amineh Kakabaveh