Pressmeddelande

Betänkandet ”Ett särskilt hedersbrott” om ytterligare åtgärder mot hedersbrott har nu presenterats.

Utredningen föreslår bland annat att det ska införas en särskild brottstyp som innebär upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot samma brottsoffer. Gärningspersonen och brottsoffret ska inte behöva vara närstående. Kravet är att gärningarna ska ha skett i syfte att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.

Aa