Pressmeddelande: Stor studie om hedersproblematik

Varken Hora eller Kuvad är en feministisk och antirasistisk organisation som under de senaste tio åren jobbat med frågor som rör hedersproblematik och jämställdhet, framförallt med fokus på socialt utsatta förorter. Under de senaste månaderna har föreningen arbetat med en omfattande studie för att kartlägga omfattningen av hedersproblematik i Stockholmsområdet.

Vi har jobbat hårt med den här studien. Men efter den debatt som förts i media under sommaren och hösten om hedersproblematiken och om den finns eller inte kände vi att vi måste belägga den verklighet vi möter dagligen, säger Amineh Kakabaveh, ordförande för Varken Hora eller Kuvad.

En av de saker vi kan konstatera i den studie vi genomfört är att hedersproblematiken kryper neråt i åldrarna, berättar Guluzar Tarhan, projektledare på Varken Hora eller Kuvad och den som huvudsakligen genomfört studien i dess praktiska delar.Studien omfattar 1100 ungdomar i åldrarna 14-20 som bor i förorter runt Stockholm.
– Det är en omfattande studie, ett stort jobb för en liten organisation som vår, men när myndigheterna inte vill ta ansvaret att kartlägga problemen måste vi göra det själva, säger Amineh Kakabaveh.

Studien presenteras vid ett seminarium onsdagen den 13/1 kl. 13:30 i Sveriges Riksdag vid ett seminarium som Varken Hora eller Kuvad ordnar i samarbete med Riksdagens Förste vice talman och Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och våld i hederns namn.

Studien kommer även att presenteras vid ett seminarium på ABF-huset på Sveavägen i Stockholm den 18/1 kl. 18:00. Mer information om det seminariet hittar ni här: https://www.facebook.com/events/418683724996620/
För mer information om studien
Amineh Kakabaveh, ordförande Varken Hora eller Kuvad
Telefon: 076 130 1236
Mail

Guluzar Tarhan, projektledare Varken Hora eller Kuvad
Telefon: 076 203 0262
Mail

För mer information om Varken Hora eller Kuvads verksamhet
Jonas Lundgren, projektledare Varken Hora eller Kuvad
Telefon: 073 535 7576
Mail