Pressmeddelande om kartläggning i Göteborg

Pressmeddelande från Varken Hora eller Kuvad 2016-10-24 VHEK som presenterar en kartläggning av hedersförtryck i Göteborg.

Föreningen Varken Hora eller Kuvad inbjuder härmed till presskonferens med anledning av vår kartläggning Tolvhundra. I Tolvhundra har vi kartlagt förekomsten av hedersförtryck bland unga i Göteborgs socialt och ekonomiskt utsatta förorter.
– Vi är nu klara med vår kartläggning i Göteborg och vill delge resultatet för er, säger Amineh Kakabaveh, ordförande för Varken Hora eller Kuvad.

Kartläggningen har redan fått viss uppmärksamhet i pressen. Namnet Tolvhundra kommer sig av att 1 200 ungdomar i åldrarna 12-18 år deltog i kartläggningens kvantitativa del. I den kvalitativa delen av studien deltog ett 30-tal vuxna i åldrarna 19-55 år. I kartläggningen visar vi dels att ungdomars, särskilt flickors, livsutrymme är hårt begränsat.

– Resultatet i Tolvhundra visar också att det pågår romantisering av religiös extremism (så som Daesh, Isis, jihadism och dylikt) bland unga och att graden av tillit bland unga gentemot myndigheter är låg, berättar Amineh Kakabaveh.

Under presskonferensen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till Amineh Kakabaveh.

Välkommen!

Plats för presskonferens:
Caritas i Angered
Adress: Skolspåret 29, Angered, Hjällbo
Datum: 28/10-2016
Tid: 12.30

För ytterligare information:

Kontakta Guluzar Tarhan Selvi, 076-082 19 35
Amineh Kakabaveh 076-130 12 36
Mail: varkenhoraellerkuvad@gmail.com
Facebook: Varken hora eller kuvad