Pressmeddelande från Varken hora eller kuvad på FN:s dag för att avskaffa mäns våld mot kvinnor 25 november

I veckan beslutade riksdagen att förbjuda erkännande av utländska barnäktenskap. Det innebär att alla barn i Sverige har samma skydd oavsett bakgrund.

Vi i Varken Hora eller Kuvad har länge kämpat för dessa rättigheter och välkomnar riksdagsbeslut att införa ett förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap som har genomförts utanför Sveriges gränser och där personerna saknar anknytning till Sverige.

Vi hoppas att Sverige tillämpar sin feministiska utrikespolitik i FN och verkar för ett totalt förbud mot barnäktenskap i alla FN:s medlemsländer i framtiden.

Läget är just nu kritiskt där barnäktenskap är inte bara en sedvänja, men också instiftat i ländernas lagstiftning. Flickor måste få skydd som ska gå i linje med barnkonventionen, där flickor måste helt och hållet få skydd från att giftas bort. Även hedersförtrycket påverkar samhällen då det innebär att flickors och kvinnors sexualitet, frihet och privata liv kontrolleras av kollektivet. Men hedersvåld är inte vilket våld som helst mot kvinnor. Det är ett våld mot barn och kvinnor som accepteras av den sociala omgivningen. Detta följer från att flickorna föds till den dagen då livet slutar. Där generation efter generation växer upp under dessa hemska förhållanden.

I Sverige är ca en kvarts miljon unga såväl vuxna utsatta för hedersförtryck. Det betyder att en kvarts miljon ungdomars, särskilt flickors drömmar släcks i tidigt ålder. De hindras från att ha samma fritid, utbildning, aktiviteter, vänner och val av yrke samt livspartner. Det krävs omfattande insatser för att öka kompetensen och medvetenheten i skolor, sociala myndigheter och polisen om barns och kvinnors utsatthet. Det är också avgörande att personal i rättsväsendet får kunskap och tydliga riktlinjer så att lagstiftarens intentioner får genomslag i enskilda fall, både när det gäller barnäktenskap men också andra former av våld och hedersförtryck.

Ett annat problem som måste uppmärksammas är sexuella trakasserier och våldtäkter. Varje år anmäls flera tusen våldtäkter i Sverige men väldigt få gärningsmän straffas p.g.a. bristande bevisföring och ordentliga brottsutredningar. Metoo-kampanjen i Sverige och världen över öppnade möjligheten för att uppmärksamma sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser, skolor, maktens korridorer och i det offentliga rummet etc. Denna kampanj får inte glömmas utan den måste fortsätta och vi måste kräva kvinnors kroppar ägs bara av oss själva. Vi menar att man måste utbilda kvinnor och flickor om sina rättigheter, samt lära män och pojkar vart gränsen går- att det krävs helt enkelt samtycke. Därför vill vi särskilt understryka detta under FN-dagen för att avskaffa våld mot kvinnor.

Jämställdhet är utan tvivel en mänsklig rättighet, men tyvärr ser verkligheten helt annorlunda ut. Hela 70 procent av världens fattiga utgörs av flickor och kvinnor. Varje dag nekas flickor skolgång, tvingas in i barnäktenskap, utsätts för könsstympning, sexslaveri, människohandel, våld och övergrepp – fruktansvärda kränkningar som sker på många håll i världen.

I krig och konflikter som pågår i t.ex. Syrien, Rojava, Irak, Yemen, Kongo etc. är det kvinnor och flickor som betalar det högsta priset.

Vi har i Riksdagen vid olika sammanhang tagit upp de yezidiska kvinnornas och andra minoriteters kvinnors situation, när de utsätts för Islamiska Statens brutala övergrepp i Shangal. Kvinnor från minoritetsamhällen drabbades hårt av IS:s krig i Irak och Syrien. Vi glömmer aldrig flickorna i Nigeria som kidnappades av islamistiska terrorgruppen Boko Harram

Därför är vi glada och välkomnar Nobel kommitténs beslut att ge Fredspriset till Nadia Murad och Denis Mukwege för deras arbete för kvinnors och flickor rättigheter i krig och konflikter.

Under denna viktiga dag som FN-dagen för att avskaffa våld mot kvinnor, måste samhället vara enade i kampen för alla kvinnor och flickors rättigheter ska respekteras i Sverige och världen över.

Varken Hora eller Kuvad kommer därför anordna ljusmanifestation tillsammans med flera andra organisationer på Medborgarplatsen idag söndagen den 25 november, kl. 16-18 tillsammans med ett flera tal andra organisationer. Ni är också välkomna den 30 nov kl. 12 i Tensta och 1 dec i Botkyrka på Verdandi i Fittja kl.12, mer information hittar ni på vår hemsida samt sociala medieplattformar.

Mäns våld mot kvinnor, hedersförtrycket och krig drabbar inte bara offren men också samhällen världen över. Därför måste vi garantera alla kvinnor och flickors rättigheter så som tillgång till utbildning, ekonomisk oberoendehet och möjlighet att röra sig fritt.

Amineh Kakabaveh ordf. VHEK