Pressmeddelande: En internationell 8 mars-hälsning

Tillsammans med alla de organisationer och eldsjälar som här i Sverige och ute i Europa arbetar för grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter vill vi i föreningen Varken hora eller kuvad uttrycka solidaritet med våra systrar och bröder i Nordafrika och Mellanöstern i kampen för ett demokratiskt samhälle. I en tid då främlingsfientliga och rasistiska strömningar får fäste i omvärlden blir det allt viktigare att öka medvetenheten om vad som sker omkring oss. Kampen för demokrati i Nordafrika och Mellanöstern är som ett ljus i det mörkret och vi hoppas att den når sitt mål. I processen är det viktigt att kvinnor är delaktiga hela vägen från gator och torg och in till själva förhandlingsborden.

I diktaturer som begränsar människors yttrande- och församlingsfrihet utsätts kvinnor ofta för värre förtryck än män genom att de inte tillåts att studera, yrkesarbeta eller delta i politiskt arbete i samma utsträckning som män. Med glädje hälsar vi därför de möjligheter som de folkliga revolterna ger. Vi hoppas att de ska driva bort diktatorerna och etablera framtidens demokratiska samhällssystem.

I demokratier har människor större möjligheter att utvecklas som fria individer och kämpa för jämställdhet mellan könen. Ett samhälle där kvinnor och män arbetar tillsammans och delar makten på alla sorters beslutsfattande poster har större möjligheter att minska klasskillnader mellan människor och bevara freden. Utan kvinnor på arbetsmarknaden och i maktens korridorer får vi ett ojämlikt och mansdominerat samhälle, där konflikter alltför ofta löses genom förtryck och våld.

Vi önskar all framgång åt dem som nu revolterar mot förtryck och auktoritära regimer i Nordafrika och i Mellanöstern på vägen mot ett demokratisk och jämställt samhälle, där kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter att förverkliga sina livsprojekt. Vi ser fram emot ett samarbete med frivilliga organisationer i dessa länder, mot att byta erfarenheter och stödja varandra i denna långsiktiga kamp för en rättvisare värld, fri från kvinnoförtryck och alla former av manligt våld.