Pressmeddelande 8 mars

Inför den 8 mars och Internationella kvinnodagen vill föreningen Varken hora eller kuvad uppmärksamma kvinnors situation världen över.

Det patriarkala förtrycket har olika ansikten och kvinnor världen över utsätts för detta förtryck även om det tar sig olika uttryck i olika grupper. Antidemokratiska och kvinnofientliga krafter motsätter sig aborträtten, vilket är en direkt kräkning av kvinnors och unga flickors rätt till sin egen kropp. Kvinnor utsätts även dagligen för det sexuella våldet. Våld i hederns namn är en utbredd företeelse i Sverige liksom i stora delar av världen. Det handlar om en struktur som ger mannen och släkten rätt till att bestämma över barn och kvinnors kroppar i namn av heder. Våldtäkt som en form av krigsföring är ett annat exempel på hur flickors och kvinnors rättigheter kränks.

Vi vill uppmärksamma alla de flickorna som kidnappades av jihadisterna som Boko Haram i Afrika och ISIS i Kurdistan Irak, i Syrien och Kobane. Vi vill uppmärksamma dem som utsätts för det sexuella och militära våldet i östra Kongo och i Sudan. Vi vill uppmärksamma kvinnorna som utsatts för syraattacker i Iran, Sydamerika och Colombia samt de miljoner andra kvinnor som flytt från det sexuella och militära våldet. Vi glömmer inte heller våra systrar på Tahrirtorget i Egypten och kvinnorna under den arabiska våren som kämpat för sina rättigheter och för sin frihet. Vi vill uppmärksamma och hylla alla kvinnor och flickor världen över som gör motstånd mot det internationella patriarkatet.
Också här i Sverige i våra storstadsförorter, lever kvinnor och flickor under förtryck och diskriminering. Vi vill uppmärksamma dem som enligt lagen borde ha samma möjligheter och rättigheter som andra medborgare. Dessvärre är dessa rättigheter ofta beroende av klasstillhörighet, utbildningsnivå och etniska tillhörighet. För många kvinnor är självklara rättigheter som att bestämma över sin kropp och sina liv bara en dröm. Vår förening Varken hora eller kuvad möter många kvinnor som är analfabeter och kämpar för att få studera men som hindras av regler och normer och av sina män.

Vi möter många kvinnor och unga tjejer utsatta för flerfaldigt förtryck; på arbetsmarknaden, i sina utbildningsmöjligheter och i sina hem. Det borde vara en rättighet för alla att kunna nå sin fulla potential och ha en chans att förverkliga sina drömmar! Vår förening arbetar för att stärka systerskapet i förorterna. Vi är förortsfeminister som tror på solidariteten och kampen för kvinnors rättigheter, oavsett om det handlar om rätten att få lära sig cykla, simma, rätten till arbete eller till utbildning.

Därför är det hög tid att FN ser till att FN:s kvinnokonventioner efterlevs över hela världen!

Vi kräver medborgerliga fri- och rättigheter skall gälla alla kvinnor och flickor i Sverige och i de länder som ingår i FN församlingen!

Vi kräver att rätten till abort stadgas av FN som en grundläggande rättighet!

Med detta vill vi uppmana alla systrar och bröder till gator och torg, denna dag är både kamp och firande! Vi vill gratulera till denna historiska dag – internationella kvinnodagen!

/Amineh Kakabaveh, ordförande Varken hora eller kuvad