Pressmeddelande

Kvinnorättskämparna och riksdagsledamöterna Désirée Pethrus (KD) och Gulan Avci (L) har idag blivit VHEK:s ambassadörer!

VHEK är glada att ytterligare två starka kvinnor har blivit våra ambassadörer och vill vara med oss i kampen mot hedersförtryck och diskriminering. Vi är övertygade om att för att stoppa hederskulturens mekanismer såsom könsstympning, barnäktenskap tvångsäktenskap, oskuldskontroller etc. krävs det att vi är många som arbetar och kämpar emot dessa fruktansvärda förtryckande strukturer som drabbar tusentals unga flickorna, barn men också HBTQ-personer och unga män. 

  • Hedersrelaterade våldet och förtrycket är vår tids största feministiska jämställdhetskamp. Varken hora eller kuvad är en av de organisationer i Sverige som med mod och starkt engagemang varje dag kämpar för ett Sverige där alla flickor och kvinnor ska ha samma rättigheter och leva fria liv. Jag vill vara med och bidra till deras viktiga arbete. Därför har jag med den stora äran tackat ja till att bli Ambassadör för VHEK, säger Gulan Avci, riksdagsledamot (L).
  • Den viktigaste jämställdhetsutmaningen idag i Sverige är att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck då hundratusentals unga flickor och pojkar lever i ofrihet. De får inte välja vem de vill ha som partner eller gifta sig med. Många kvinnor lever med en enorm oro för sitt liv och för sin framtid då de hotas av familjen eller andra släktingar. Detta får inte fortgå i ett land som säger sig vara det mest jämställda landet i världen. VHEK har en särskilt viktig roll som opinionsbildare i syfte att driva på för bättre skydd för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, säger Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD). 
  • Vi är oerhört glada att vi i kampen emot hedersförtryck och fundamentalism har fått två fantastiska kämpar som nya ambassadörer i vår organisation. Jag har de senaste 12 åren haft äran att arbeta och kämpa på olika sätt tillsammans med Désirée och Gulan, både i riksdagen men också genom engagemang för kvinnor och mänskliga rättigheter i olika delar av världen. Jag besökte fängslade kvinnoaktivister och akademiker i Turkiet tillsammans med Désirée. Båda Gulan och Désirée har kämpat tillsammans med oss för yazidiska flickors och kvinnors rättigheter och lyft de som varit Daeshs offer. Jag är även glad över att ha arbetat tillsammans i Bred Feministisk Plattform med Gulan som var Liberala kvinnors ordförande och därefter i riksdagens tvärpolitiska nätverket mot diskriminering och förtryck i hederns namn är vi alla tre är engagerade, säger VHEK:s ordförande Amineh Kakabaveh. 

I kampen mot diskriminering och förtryck i hederns namn och emot rasism behövs det en kraftsamling!

Välkomna Gulan Avci och Désirée Pethrus!

Amineh Kakabaveh, ordförande VHEK