Plugga med oss!

Är du intresserad av att lära dig mer om hedersförtryck och vad du kan göra för att motverka det? Vill du få praktiska och teoretiska kunskaper i ämnet? Då ska du gå kursen som VHEK anordnar tillsammans med Viskadalens folkhögskola!
Anmäl dig hos Viskadalen: http://xn--a-folkhgskolorna-swb.se/kurs/fortryckihedernsnamn/