Vi välkomnar Parul Sharma som VHEK:s nya Ambassadör

VHEK har fått en ny ambassadör: Parul Sharma.

Parul Sharma hälsar våra medlemmar:

Jag ska inom ramen för mitt ambassadörskap på VHEK lyfta frågor som rör kvinnors och flickebarnens rättigheter i Sydasienregionen, med fokus på Indien, Pakistan, Bangladesh och Nepal. Bortabortering av flickfoster och barnäktenskap är enormt tunga utmaningar i regionen. Jag vill även lyfta hedersvåldet inom den sydasiatiska diasporan i Sverige. Vi behöver en mycket högre grad av förståelse för regionen-  och med kunskap kommer solidariteten. Solidaritet är ett sentiment som frodar jämlikhet. Tack VHEK för att jag får vara med!