Överlämnande av projektansvar

Ett år har passerat och projektet ”Respektguiden som verktyg för mobilisering i förorterna”, vilket bedrivits med finansiering av Ungdomsstyrelsen, har nu nått sitt slut. Med detta avslutar även undertecknad sin tjänst som projektledare. Jag vill tacka samtliga samarbetspartners för ett mycket gott samarbete under den här tiden. Utan er hade projektet inte blivit så framgångsfullt.

Jag har också den stora glädjen att meddela att projektet kommer att fortsätta till och med den 30 september 2010. Detta kan vi tacka Länsstyrelsen i Stockholm för, då de beviljat Varken hora eller kuvad bidrag för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Jag överlämnar härmed projektansvaret till Ekim Caglar och önskar honom lycka till med detta behjärtansvärda och givande uppdrag.

Ekim når ni på:

varkenhorallerkuvad@gmejl.com eller 076-082 19 35

Bästa hälsningar

Maria Ekholm