Nyhetsbrev våren 2011

Med våren, som nu äntligen bryter fram genom den stränga vintern som vi har haft, kommer här ett nyhetsbrev från Varken hora eller kuvad. Vi vill gärna berätta om våra aktiviteter som fortsätter i oförminskad takt:

Det gäller utvecklingen av vår stödverksamhet Glora med finansiering från länsstyrelsen, seminarier i ämnen som rör förtryck och våld i hederns namn, det gäller fortsättningen på vår serie om feministiska gräsrötter då och nu, och också fortsatta workshops och möten ute i skolor och på fritidsgårdar, bland annat i Farsta och i Botkyrka. Den 4 maj planerar vi för en workshop om jämställdhet, feminism och självförsvar i Skärholmen.

Verksamheten i Glora, där vi på professionell grund stödjer utsatta tjejer och kvinnor, inleddes förra sommaren och har kommit igång ordentligt vid det här laget. Vi jobbar med skolor, folkhögskolor, vuxenundervisning och SFI, med enskilda kvinnor och i grupper i Botkyrka och i Skärholmen. Tyvärr är hjälpbehovet stort. Många tjejer och kvinnor som utsätts för hedersförtryck i olika former behöver stöttas och få råd och hjälp av olika slag. Den verksamheten vill vi utveckla.

Om männens roll i hederskulturen hade vi ett seminarium i januari på ABF-huset i Stockholm till minne av Fadime Sahindal. I mars samarrangerade föreningen också ett seminarium om hur hedersmord kan undvikas med riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn. Under året kommer vi i riksdagen att samarrangera flera sådana seminarier kring ämnen som rör hedersförtryck.

Vi startade i december förra året vad föreningen kallar för Gräsrotsserien med ett mycket uppskattat seminarium om ”Gräsrotsfeminism då och nu – gårdagens lärdomar och morgondagens utmaningar”. Många kom och tyckte att det var ett bra avstamp för en fortsättning – precis som vi hade önskat och planerat. Det är snart dags för nästa seminarium: ”Gräsrotstjejer i förorterna” som äger rum den 2 april i Folkets hus i Rinkeby. Där berättar unga tjejer om hur det är att växa upp och leva i förorten. Deras röster behöver vi höra! De samtalar med publiken och med Margareta Olofsson, ordförande i Rädda Barnens Stockholmsdistrikt, Ann-Margrethe Livh, oppositionsledare och boende i Rinkeby och Amineh Kakabaveh, vår ordförande i föreningen och riksdagsledamot (V)

Ett tredje seminarium ”Gräsrotsfeminismen då och nu – vart är kvinnorörelsen på väg? äger rum på Feministiskt forum den 7 maj med unga förortstjejer och representanter för både äldre och yngre kvinnorörelser som står bakom gräsrotsserien eller deltar i panelen. Den serien kommer föreningen att följa upp med fler evenemang av olika slag framöver!

Och så fortsätter vi naturligtvis med våra aktiviteter, precis som vi brukar, workshops, träffar och andra arrangemang ute bland skolor och fridsgårdar i förorten och på andra ställen. Där finns massor av idéer och ett engagemang mot ojämlikhet, rasism och det hedersförtryck som vi ser ute i samhället och som vi bygger våra aktiviteter på!

Vi vill passa på att tipsa våra gamla medlemmar om att förnya sitt medlemskap – och vi ser gärna att vi får in nya medlemmar. Kostnaden är 100 kronor per år för andra än studenter och pensionärer, där den är 50 kr. För ungdomar är det dock den symboliska summan fem kronor som gäller – för vidare info se längst upp på hemsidan.

Varma hälsningar från styrelsen genom
Amineh Kakabaveh, ordförande,

och Eva Nauckhoff, samordnare och sekreterare