Nyhetsbrev september 2011

Hej!

Med regn och rusk utanför fönstret behöver vi alla något uppmuntrande. I detta nyhetsbrev berättar vi om aktiviteter att se fram emot under hösten och blickar tillbaka på föreningens arbete under sommaren.

Kommande aktiviteter

Självförsvarskväll 28 sep kl. 18.30-21.00, 2:a Hemmet Skärholmen
Är du tjej mellan 12 och 19 år? Kom och prova på självförsvar helt GRATIS och vi bjuder på fika! Tillsammans med Ungdomens Hus arrangerar vi en tjejkväll med självförsvar och diskussion om feminism och demokrati.

Inspiration Världen 15 okt kl. 15.00-16.30, ABF-huset, Sveavägen 41
Som vi uppmärksammade i sommarens nyhetsbrev kommer VHEK att under Inspiration Världen arrangera ett seminarium som Feministisk Allians som blir en fortsättning på seminariet med samma tema som VHEK arrangerade i Almedalen.

VHEK visar Fishtank med samtal på Zita 17 nov kl. 13.00-15.30
Under de anti-rasistiska filmdagarna på Zita kommer VHEK att visa filmen Fishtank eftersom den på ett krävande men givande sätt belyser frågor som familjeliv, frigörelse och ungdomsproblem. Filmvisningen följs av ett samtal kring ämnen så som förorter, maskrosidentitet, föräldraansvar, klass och feminism.

Socialistiskt Forum 19 nov, ABF-huset, Sveavägen 41
Vill du träffa likasinnade och diskutera med andra ifrån vänsterrörelsen? Besök då Socialistiskt Forum i ABF-huset i Stockholm den 19 november där VHEK deltar med bokbord och samarrangerar ett seminarium tillsammans med Kvinnor för Fred om Kvinnornas situation i de NATO-ockuperade länderna Afghanistan och Irak.

Glora
I juni beviljades VHEK nya medel från Länsstyrelsen som gör att föreningen kan försätta med projektet Glora. Genom Glora erbjuder föreningen stöd och hjälp till personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Glora kommer främst att fokusera på att utveckla arbetet i Hässelby och Botkyrka där vi ser ett stort behov av det stöd som Glora erbjuder. Under hösten kommer Glora bland annat att besöka och skolor, öppna förskolor och ungdomsgårdar i de båda stadsdelarna.

Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn
VHEK fortsätter att delta i de seminarier och samtal i riksdagen som det tvärpolitiska nätverket arrangerar. Föreningen bidrar med expertkunskap och föredrar för riksdagens arbetsgrupp.

Rädda Barnens arbetsgrupp
VHEK ingår i Rädda Barnen Stockholms arbetsgrupp för hedersfrågor. Gruppen träffas regelbundet och planerar och organiserar gemensamma aktiviteter och projekt.

Hemsidan

Vill du veta mer om VHEK:s projekt och kommande aktiviteter? Besök då vår hemsida så får du veta mer om vårt spännande arbete!

Medlemsavgift
Har du betalat din medlemsavgift? Medlemsavgiften är 100 kronor per år – men bara 5 kronor för ungdomar under 18 år. Avgiften betalas genom en insättning på vårt postgironummer: 420 399-8. Märk inbetalningsavin med ”Medlem 2011”

Sommaren som gått

Öppet brev till Jämställdhetsministern
I samarbete med Sveriges Kvinnolobby fortsätter VHEK att kämpa mot barnäktenskap, tvångsäktenskap, arrangerade äktenskap och tvåårsregeln. I juni skrev VHEK tillsammans med Lobbyn ett öppet brev till Nyamko Sabuni där vi kräver att barnäktenskap, tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap ska förbjudas enligt svensk lagstiftning. Läs brevet här.

VHEK i Almedalen
Den 7 juli arrangerade VHEK tillsammans med våra samarbetsorganisationer två seminarier där vi diskuterade kvinnors roll i freds- och demokratiseringsprocesser samt genus och uppfostran. Seminarierna bjöd på intressanta diskussioner där både panel och publik delade med sig av sina åsikter. Den internationella gästen Hibbaq Osman (Kvinnorättsaktivist från Egypten) berättade om sina erfarenheter från den arabiska våren och de folkliga demonstrationerna på Tahrirtorget i Egypten.

Skärholmsdagen 3 september
Lördagen den 3 september arrangerades Skärholmsdagen för att fira en gemensam stolthet över Skärholmen. VHEK deltog i firandet i form av bokbord där vi informerade om vår verksamhet och på scenen höll föreningens ordförande Amineh Kakabaveh ett tal om mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.

Seminarium om hedersvåld 20 september
Under rubriken ”Hedersvåld – Ett muslimskt, kulturellt eller socioekonomiskt problem”? bjöd VHEK tillsammans med ABF Stockholm och Kurdo Baksi in till ett seminarium på ABF huset i Stockholm. Det blev ett intressant samtal om varför unga kvinnor och män mördas i hederns namn och om orsakerna till det hedersrelaterade våldet ligger i religionen, kulturen eller socioekonomiska förhållanden.

Gräsrotsfeminism 22 september
Den 22 september träffades Gräsrotsnätverket för att organisera det framtida samarbetet. Arbetsgruppen diskuterade höstens projekt och hur vi ska kunna diskutera och uppmärksamma hur tjejer och kvinnor i alla åldrar, både innanför och utanför etablissemanget, kan hitta gemensamma feministiska strategier för att förbättra situationen för kvinnor i förorten. Information om Gräsrotsprojektets aktiviteter kommer under hösten.

Hedersfrågan i media
Utöver dessa aktiviteter har VHEK:s ordförande Amineh Kakabaveh under sommaren uppmärksammat hedersfrågan i media:

Bästa hälsningar från styrelsen genom,

Amineh Kakabaveh
Ordförande VHEK

Erika Eriksson
Samordnare VHEK