Nyhetsbrev – September

Kära medlem och VHEK-sympatisör!

Hoppas ni har haft en fin sommar och känner er laddade inför höstens utmaningar.

Till att börja med vill vi utlysa ett utbildningstillfälle

Lördagen den 12 oktober arrangerar vi en medlemsutbildning i våra lokaler på Jakobsberg gård (Odd Fellowvägen 18-22). Maxantalet är 30 personer så skynda att anmäla er via mail (senast 30 september). 

Vår kamp har påverkat samhällsdebatten

Sedan i somras har en del saker skett; hedersförnekarna har börjat svikta om förtrycket och vi välkomnar att man äntligen erkänner problematiken som vi påpekat och lyft i snart två decennier. Men politisk handling är en förutsättning att skapa förändring, att bara prata räcker inte till. Vi önskar till exempel att alla kommuner och skolor instiftar handlingsplaner mot hedersförtryck och sexuella trakasserier inom kort. 

Samhället måste reagera kraftfullt mot alla former av hedersförtryck

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över straffansvaret för hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår att lämna förslag om en särskild brottsrubricering. VHEK har sedan länge föreslagit detta och välkomnar därför denna händelseutveckling.

Ingen har förmodligen missat det förslag Vänsterpartiets verkställande utskott (VU) la fram 28/8 om att utesluta Amineh Kakabaveh

I skrivande stund har vår ordförande just medverkat i SVTs program Min Sanning där hon berättar om sin kamp i Kurdistan, sina 26 år i Sverige och hennes ständigt pågående arbete mot hedersförtryck. Hon tar också upp den behandling vänsterpartiets partigrupp i riksdagen gett henne samt den utsatthet hon fått utstå när hon drivit hedersfrågorna. Programmet spelades in den 23/8 och under intervjun delgav Amineh bland annat sina skäl att lämna Vänsterpartiet. Fem dagar senare påbörjade VU ett uteslutningsärende om Amineh. 

Partiets ledning har under en längre tid uppmanat Amineh att lämna VHEK eftersom somliga av våra frågor strider mot Vänsterpartiets politik. Men VHEK är en politisk och religiöst obunden gräsrotsrörelse som tar ställning för alla flickors och kvinnors rättigheter, särskilt i de socioekonomiskt utsatta förorterna. Under resten av mandatperioden kommer Amineh att agera som oberoende socialist och feminist i riksdagen. Hennes plats som riksdagsledamot kvarstår. Hon kommer naturligtvis att fortsätta med sitt arbete inom VHEK. 

VHEKs primära arbete går i nuläget ut på att sprida kunskap om hedersrelaterat våld och utbilda olika målgrupper, bilda opinion samt öka kvinnors och ungdomars insikt om sina mänskliga fri- och rättigheter


Vi har sedan två veckor tillbaka hunnit med några föreläsningar för skolpersonal och ungdomar i både Stockholm och Västsverige i syfte att vidga personalens kunskap i hur hedersförtryck ska förebyggas och hur man kan agera vid misstanke om hedersutsatthet. Vi har även börjat skissa på höstens aktiviteter i form av seminarier och föreläsningar, utbildningstillfällen och träffar – vi delger er mer information när aktiviteterna ligger närmare i tiden. 

Under sommaren har vi blivit kontaktade i 15-tal fall där unga flickor och kvinnor behövt vår hjälp. Det har rört sig om att stoppa tvångsresor, tvångsäktenskap samt några fall där påtryckningar från familj och släkt blivit svåra att hantera för personer som vill skiljas. Arbetet mot hedersutsatthet, barnäktenskap och könsstympning vilar aldrig! Det är av yttersta vikt att kunskapen kring dessa frågor sprids till allmänheten. Vi ser därför mycket fram emot att dra igång vår verksamhet på nytt och vill även passa på att uppmana alla intresserade att boka in föreläsningar med oss. Än är det fortfarande möjligt att hitta datum. 

VHEK:s samtal om regeringens och polisens arbete mot hedersrelaterat våld och brottslighet som hölls under Almedalsveckan. 
VHEK bjöd in till detta samtal i samarbete med Bred Feministisk Plattform och regeringens tvärpolitiska nätverk mot förtryck och diskriminering.

Vi håller i nuläget på med en upprustning av våra medlemsregister. Tanken är att vi på sikt kommer ha en bättre översikt och på så vis enklare kunna sätta ihop träffar och aktiviteter runt om i landet. Har du särskilda frågor du vill lyfta ska du därför inte tveka att ta kontakt med oss så vi kan se var intresset är som störst och vilka frågor som engagerar mest. 

Varmaste hälsningar,

Amineh Kakabaveh, ordförande

Ebba Bryngelsson, projektledare 


Kommande Aktiviteter

Den 3/9 släpper SVT ett avsnitt ur serien “min sanning” om Amineh Kakabaveh. Den som vill veta mer om vår ordförande bör därför se programmet.Vi fortsätter medverka i samrådsmöten hos regeringen och olika myndigheter gällande våra frågor. Ni kan titta på programmet här på SVT Play

Den 14/9 är Skärholmsdagen och VHEK arrangerar ett panelsamtal om hedersvåld i Skärholmen, Stockholm. Alla som vill är välkomna att lyssna och samtidigt passa på att njuta av en mängd olika aktiviteter som organisationer med koppling till Skärholmen arrangerar i samarbete med Föreningen FOLK.

Den 24/9 är VHEK inbjudna att delta i en debatt om hedersrelaterat våld i Uppsala, vi kommer dela eventet på Facebook så håll utkik.

Den 28/9 kl 10-11 Vi medverkar på bokmässan och Amineh har en debatt för hedersförtryck.

Respektguiden kommer snart i en ny version

Vi avslutar med en glad nyhet – våren 2020 kommer VHEK att ha möjlighet att ta emot en praktikant!

Vi har fått många förfrågningar men hittills saknat möjlighet att göra slag i saken. Nu blir det ändring på det! Vi söker dig som studerar till socionom eller etnolog, som läser statsvetenskap eller besitter likvärdig erfarenhet och kunskap. Förmodligen står du upp för flickor och kvinnors rättigheter, har en internationalistisk inställning när det gäller jämställdhet och ett stort intresse för att utveckla förortsfeminismen. 

Skicka oss ett mejl där du berättar om dig själv och varför du vill göra din praktik hos just oss.