Nyhetsbrev oktober 2013

Kära VHEK-medlemmar och intresserade,

I takt med höstens intåg har Varken hora eller kuvad fortsatt kampen mot orättvisor och förtryck. Hittills har hösten varit full av spännande aktiviteter, vilket har gett oss ny energi och inspiration för att kämpa vidare för en jämlik värld där alla människors rättigheter respekteras! VHEK är just nu i full gång både med att påbörja nya samarbeten och med att återväcka gamla samarbeten med fritidsgårdar och skolor i Stockholm.
Den 25-26 september gästades vi av Nesreen Salem från den egyptiska kvinnoorganisationen Womens’ Union som bl.a. besökte riksdagen och flera skolor. Under den arabiska våren hade kvinnor en framträdande roll i upproren mot diktaturer i Mellanöstern och i Nordafrika. Men vad har hänt sedan dess? Detta talade Nesreen bland annat om på på ett lunchseminarium i riksdagen som diverse experter deltog på och som VHEK anordnade tillsammans med riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn.  Seminariet handlade om den arabiska våren och kvinnors deltagande i fredsprocesser och gav oss en god överblick över de egyptiska kvinnornas situation och de hinder som de har stött på i sin kamp för att stärka kvinnans position i samhället. Senare på kvällen talade Nesreen på ett seminarium på ABF-huset där kvinnors roll i och efter den arabiska våren diskuterades, tillsammans med Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby, Haideh Daragai, exiliransk feminist och dr. i idéhistoria samt vår ordförande Amineh Kakabaveh. Nesreen besökte även två folkhögskolor i Botkyrka och i Skärholmen vilket var väldigt uppskattat. En mer ingående rapport om besöket kan du läsa på hemsidan inom kort.
Den 11 oktober uppmärksammade VHEK FN:s Internationella flickdag med ett uttalande som skickades ut till våra medlemmar och som även kan läsas på hemsidan och på vår facebook-sida. Uttalandets syfte var att väcka uppmärksamhet kring det förtryck som många flickor runtom i världen upplever när de förvägras sina fri- och medborgerliga rättigheter. Tillsammans kan vi skapa en värld där flickor har samma möjligheter som pojkar att leva sina liv i frihet och nå sina drömmar!
Utbildning för nya och gamla medlemmar
Den 11 november kl. 18-20 hålls en utbildning för nya och gamla medlemmar samt alla som vill bli aktiva. Missa inte detta fantastiska tillfälle att lära dig mer om VHEK:s arbete och få verktygen du behöver för att kunna göra skillnad! Anmäl dig till Shabnam Sharifpour på varkenhoraellerkuvad@gmail.com för mer information och plats.
VHEK:s aktiviteter i november
Vi har också glädjen att meddela att vi har flera andra spännande aktiviteter framför oss den kommande månaden! Bland annat anordnar Varken hora eller kuvad fyra seminarium i november som äger rum på Feministiskt forum Botkyrka, Socialistiskt forum, samt i riksdagen. På båda forumen kommer vi att ha bokbord och tar gärna emot volontärer som kan stå en stund vid borden. Inbjudan till seminarierna finns att hitta nedan.
Nytillskott till föreningen
Jag heter Shabnam Sharifpour och har just börjat arbeta som projektledare på Varken hora eller kuvad. Jag är en 24-årig samhällsvetare med ett brinnande engagemang för mänskliga rättigheter, och i synnerhet flickors och kvinnors rättigheter. Därför ser jag väldigt mycket fram emot att tillsammans med Varken hora eller kuvad arbeta för att alla människors lika värde och rättigheter ska säkerställas! Mig kan du nå på varkenhoraellerkuvad@gmail.com. Alla tankar och frågor är välkomna!
Medlemskap
Stöd föreningens verksamhet genom att betala medlemsavgiften för år 2013. Avgiften är 100 kr, men endast 50 kr för studerande, pensionärer och arbetslösa. Ungdomar under 18 år betalar endast 5 kr. Avgiften betalas genom en insättning på vårt postgironummer: 420 399-8. Märk inbetalningsavin med ”Medlem 2013” och skicka därefter ett e-mail med namn och kontaktuppgifter till varkenhoraellerkuvad@gmail.com.
Vill du hjälpa föreningen i vårt arbete genom att engagera dig är du varmt välkommen att höra av dig till oss!
Varma hälsningar,
Amineh Kakabaveh, ordförande VHEK
Shabnam Sharifpour, projektledare VHEK

Inbjudan till Feministiskt forum Botkyrka 16 november

Unga tjejer och hederskultur
Hur drabbas unga tjejer och kvinnor av hederskultur och hur slår hederskulturen mot individer, samhället och mot den närmaste omgivningen? Vad menar vi egentligen med hederskultur och vilka rötter har den? Är den olika i olika länder? I Sverige har vi sett konsekvenserna av hederskulturen genom Pela, Fadime,  Abbas, Maria/Baryn m. fl. Som föll offer för mord i hederns namn. Vi har även sett hedersvåld i form av så kallade köksolyckor och balkongflickor. Men hederskulturen sträcker sig långt vidare ut i samhället, bakåt i tiden och i olika länder. Hur ser den ut i Nordafrika och Mellanöstern, närmare bestämt i Irak? Vilka arbetar mot hederskultur där? Och vilka är rättigheterna som kvinnor slagits för i den arabiska våren, när de gått i spetsen för uppror mot diktaturerna? Forskaren Choman Hardi som är expert på hedersproblematik kommer till Sverige från Kurdistan i norra Irak för att diskutera detta och många andra frågor rörande hederskultur, hedersvåld, tvångsgiften, barnäktenskap och rätten för unga tjejer och kvinnor att själva bestämma över sin kropp.

Hur arbetar man preventivt i Irak och hur arbetar vi i Sverige?
Medverkande

Samtalsledare: Ahmad Eskandari, debattör i hedersfrågan och översättare till boken ”Det handlar om heder” från svenska till kurdiska.

Huvudtalare: Choman Hardi, forskare i hedersproblematik, Kurdistan Irak

Övriga talare: Maria Hagberg, internationell kvinnorättsaktivist, Nätverket mot hedersrelaterat våld samt utvecklingsledare Kvinnofrid

Margareta Olofsson, Rädda Barnen Stockholm
Amineh Kakabaveh, ordf. Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot (V)

OBS Seminariet äger rum vid två tillfällen.

DATUM & TID: 14 november kl. 13-15

PLATS: Mittpoolen, riksdagen (Mynttorget 2)

DATUM & TID: 16 november kl. 13-15

PLATS: Folkets hus Hallunda

Arrangörer:

Varken hora eller kuvad med stöd av Forum Syd och i samarbete med ABF Botkyrka/Salem, Botkyrka Kvinnoresurscenter, Rädda Barnen Stockholm, Nytänkande Romska Kvinnonätverk samt Internationella enheten för Romer – och Resande kvinnor.

– Vad händer med kvinnors röster i den arabiska våren?
Inbjudan till Socialistiskt forum 23 november


En grundsten i varje demokrati: kvinnors rätt att bestämma över sin kropp
Under den arabiska våren försöker man idag begränsa kvinnors konstitutionella rättigheter trots – eller på grund av – att många kvinnor gick i spetsen för de demokratiska upproren. Också andra åtgärder har vidtagits, exempelvis genom begränsningar i tillgången av preventivmedel. Det ena förstärker naturligtvis det andra och försämrar förutsättningarna för en fungerande demokrati. Kvinnors rätt att bestämma över sin kropp är en av demokratins grundförutsättningar. Demokrati utvecklas endast om kvinnor får delta på lika villkor som män och har rätt att bestämma över sin egen kropp. Detta innebär bl.a. stoppandet av våld, våldtäkter och sexuella trakasserier, tvångsgiften, hedersförtryck, könsstympning, trafficking och annat som begränsar kvinnors frihet, samt att säkerställa rätten att klä sig hur man vill.
Hur samarbetar vi? Hur kan vi stärka kvinnorörelserna i den arabiska våren? Vilka gemensamma problem har vi här i Sverige kring kvinnors hälsa och sexuella fri- och rättigheter i ett demokratiskt system?
Medverkande
Samtalsledare: Arne Ruth, fd. kulturchef på DN och debattör
Huvudtalare: Khadidja Ksouri Ben Hassine, professor i filosofi på University of Tunis och generalsekreterare för Association of Tunisian Women for Research and Development (AFTURD).
Övriga talare: Mona Sahlin, fd. partiledare för S.
Jenny Westerstrand, forskare vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Driver för närvarande ett forskningsprojekt om hedersvåld med fokus på förekomsten av sexuellt våld i hedersrelaterade miljöer.
Haideh Daragahi, exiliransk feminist och debattör.
Amineh Kakabaveh, ordförande i Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot (V)

OBS Seminariet äger rum vid två tillfällen.
DATUM & TID: 21 november kl. 13
PLATS: Mittpoolen, riksdagen (Mynttorget 2)

DATUM & TID: 23 november. Exakt tid meddelas inom kort. Forumet äger rum mellan 10-17.
PLATS: ABF Sveavägen
Arrangörer:
Varken hora eller kuvad med stöd av Forum Syd och i samarbete med ABF Botkyrka/Salem, Botkyrka Kvinnoresurscenter, Nytänkande Romska Kvinnonätverk samt Internationella enheten för Romer – och Resande kvinnor.