Nyhetsbrev november

Kära VHEK-medlemmar och intresserade,

Novembermörkret har lysts upp av två inspirerande internationella besök! Med stöd av Forum Syd har vi kunnat fortsätta seminarieserien ’Kvinnor i den arabiska våren’. Vi har gästats av Choman Hardi, forskare i hedersproblematik från irakiska Kurdistan och verksam i Tyskland, samt Khadija Ksouri Ben Hassine, filosofiprofessor och kvinnorättsaktivist från Tunisien.

Inför fullsatta salar berättade Choman Hardi om hur hederskultur tar sig i uttryck på olika sätt med fokus på irakiska Kurdistan. På ett riksdagsseminarium och på Feministiskt forum Botkyrka tog Choman bl.a. upp exempel på hur patriarkala strukturer kan hitta nya vägar att manifestera sig. I Suleymania, som sägs vara den mest liberala staden i området, har antalet hedersmord minskat mellan 2007-2012, men istället har våldet och hoten mot kvinnor, och därmed också självmorden, har ökat markant. Choman avslutade med en uppmaning till Sverige att arbeta tillsammans med familjer i hederskontexter, och inte emot dem, då det endast skulle öka familjernas misstro mot myndigheterna.

Efter Choman Hardis besök var det dags att ta emot den tunisiska professorn och kvinnorättsaktivisten Khadija Ksouri Ben Hassine. Under sitt tredagars-besök hade Khadija ett fullspäckat schema där hon hann tala i riksdagen, på Röda korsets folkhögskola, Långholmens folkhögskola samt på Socialistiskt forum. Khadija berättade om hur den så kallade arabiska våren har förvandlats till en vinter för kvinnorna i Tunisien. I det tunisiska samhället, där kvinnor alltid har haft en särskild ställning, kämpar nu extremistiska krafter för att förpassa kvinnorna tillbaka till hemmen och beröva dem rätten till att bestämma över sina egna kroppar och liv. På den politiska arenan pågår idag en kamp mellan de som förespråkar en extremistisk och kvinnofientlig tolkning av islam och deras motståndare som kämpar för allas mänskliga rättigheter. Khadija menar att saudiarabiska extremister har spelat en stor roll i den negativa utvecklingen i Tunisien genom att fritt ha fått investera i moskéer och skolor där de har kunnat sprida sin kvinnofientliga propaganda.

Vid sidan av de internationella diskussionerna har det lokala arbetet i Sverige fortsatt. VHEK har fortsatt sitt samarbete med Rädda barnens hedersgrupp. Vi har besökt fritidsgårdar runtom i Stockholms förorter i syfte att informera ungdomar om sina medborgerliga fri- och rättigheter. Tillsammans med fritidspersonal har vi också diskuterat hur man kan öka möjligheterna för flickor att delta i olika fritidsaktiviteter, samt hur vi kan arbeta med de normer och värderingar som begränsar både unga flickors och pojkars liv. I veckan deltog VHEK i ett dialogmöte i Fittja om flickors rätt till en aktiv fritid. Invånare, lokalpolitiker och föreningsliv i Fittja möttes för att diskutera flickors underrepresentation i olika fritidsaktiviteter och hur vi kan öka tillgängligheten.

Kommande aktiviteter

VHEK är just nu i full gång med att planera en paneldebatt till minne av Fadime som kommer att hållas den 20 januari i ABF-huset. Mer information kommer inom kort.

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för år 2013?

Än är det inte för sent att stödja föreningens verksamhet genom att betala medlemsavgiften för år 2013! Utan era bidrag, i form av engagemang och medlemsavgifter, vore verksamheten inte möjlig. Ni är kraften som driver vårt arbete framåt!

Avgiften är 100 kr, men endast 50 kr för studerande, pensionärer och arbetslösa. Ungdomar under 18 år betalar endast 5 kr. Avgiften betalas genom en insättning på vårt postgironummer: 420 399-8. Märk inbetalningsavin med ”Medlem 2013”. Glöm inte att även anmäla dig som medlem under fliken ”Medlemskap” på vår hemsida.

Vill du hjälpa föreningen i vårt arbete genom att engagera dig är du varmt välkommen att höra av dig till oss på varkenhoraellerkuvad@gmail.com! Vi håller kontinuerligt utbildningar och är alltid i behov av fler eldsjälar som kan hjälpa oss i arbetet för ett jämställt samhälle.

Varma hälsningar,

Amineh Kakabaveh, ordförande

Shabnam Sharifpour, projektledare