Nyhetsbrev mars 2012

Hej alla medlemmar och intressenter!

Mars månad har varit späckat med aktiviteter för föreningen, och framförallt har det varit fullt upp kring internationella kvinnodagen. Resten av våren bjuder också på en hel del och framförallt är det snart dags för föreningens årsmöte, dit alla medlemmar är välkomna. Mer om det och andra aktiviteter finns att läsa här nedan. För dig som ännu inte hunnit betala medlemsavgiften för 2012 finns uppgifter längst ner i detta nyhetsbrev.

8 mars
Internationella kvinnodagen var fullspäckad för föreningen. På förmiddagen höll föreningen två föreläsningar på Botkyrka Vuxenutbildning i Tumba kring jämställdhet och diskriminering för eleverna på SFI. Mycket intressanta diskussioner kring jämställdhet i Sverige och andra länder uppstod.

Föreningen har också varit en del i 15:51-rörelsen som under 8 mars höll ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm kring ojämställda löner. Seminariet var välbesökt och många deltog i den digitala manifestationen på Facebook och Twitter. I media uppmärksammades detta och den debattartikel som skrevs publicerades på flera håll, t.e.x. i Svenska Dagbladet http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/klockan-1551-borjar-kvinnor-jobba-gratis_6906879.svd

Föreningen deltog även i demonstrationståget som anordnades av 8 mars-komittén som gick från Slussen till Medborgarplatsen.

Femkamp Botkyrka
I samband med internationella kvinnodagen ordnades Femkamp i Botkyrka den 10 mars, där VHEK var med som medarrangörer och hade också två programpunkter.
Föreningens första punkt var ett panelsamtal med temat kvinnors utanförskap med speciell fokus på Botkyrka. Botkyrkapolitiker, ABF, Sveriges Kvinnolobby samt VHEK:s ordförande diskuterade invandrarkvinnors utanförskap på arbetsmarknaden och vad som görs i Botkyrka för att motverka detta. Seminariet var välbesökt och uppskattat.
Den andra punkten som var anordnat av VHEK var uppläsningen av pjäsen Seven som arrangerades av VHEK:s styrelsemedlem Hedda Kreutz Sjögren, och som berättar om sju kvinnor från olika delar av världen som för en kamp. Seven var sista programpunkt för dagen och var mycket välbesökt och uppskattat.
Överlag var dagen lyckad, med många besökare av alla åldrar, kön och bakgrunder.

Asylkonferens
Den 24 mars anordnade Asylrörelsen i Stockholm en asylkonferens. VHEK deltog och föreningens orförande Amineh Kakabaveh höll i en punkt med rubriken ”Kvinnors asylskäl med fokus på HBT och våld – Så tar vi kampen”.

Gräsrotsfeminism
Föreningen samarbetar i ett nätverk kring gräsrotsfeminism och kommer att fortsätta utveckla detta samarbete under året.

Glora
Projektet Glora fortsätter genom samarbete med Botkyrka och Hässelby-Vällingby. Vi har kontinuerlig kontakt med flera kvinnor som sökt vårt stöd och befinner sig i utsatta positioner Detta arbete är fortgående och vi märker att det finns ett kontinuerligt behov av informationsspridning och stöd.

Samarbete med skolor och fritidsgårdar
Föreningen har samarbete med flertalet skolor och fritidsgårdar runtom i Stockholms län. Under våren kommer vi att besöka både skolor och fritidsgårdar för att prata med ungdomar om demokrati, jämställdhet, antirasism och hedersnormer.

Feministsitk forum ABF
Den 5 maj anordnas feministsikt forum på ABF i Stockholm och VHEK kommer att delta med två seminarier; ett seminarium kring den feministiska och antirasistiska rörelsen och var vi står idag, samt ett seminarium kring kvinnornas position i Mellanösten och Nordafrika efter upproren i områdena det senaste året. I det andra seminariet kommer tre aktivister från Syrien, Egypten och Jemen att delta.
Detaljerad information kring Feministiskt forum kommer senare.

Årsmöte
Den 7 maj kl. 18.00 hålls föreningens årsmöte i Stockholm.
Kallelse, dagordning och handlingar skickas ut till medlemmar snart.
Alla medlemmar välkomna!

Ny utgåva av Respektguiden
VHEK:s handbok Respektguiden återutgavs i slutet på februari. Handboken berör demokrati, respekt, antirasism, jämställdhet och hedersvåld och är riktad till ungdomar och personer som jobbar med unga. Boken finns att beställa och kostar 50 kr/st, men endast 30 kr/st vid beställning av tio eller fler exemplar (vid utskick via post tillkommer frakt). Föreningen håller också föreläsningar och workshops utifrån Respektguiden. Om du vill diskutera möjligheter för föreläsning eller beställa boken, hör av dig till projektledare Golnar Bahar på varkenhoraellerkuvad@gmail.com.

Medlemskap
Stöd föreningens verksamhet genom att betala medlemsavgiften för 2012. Avgiften är 100 kr, men endast 50 kr för studerande, pensionärer och arbetslösa och endast 5 kr för ungdomar under 18. Avgiften betalas genom en insättning på vårt postgironummer: 420 399-8. Märk inbetalningsavin med ”Medlem 2012”, och skicka därefter ett e-mail med namn och kontaktuppgifter till varkenhoraellerkuvad@gmail.com.

Glad påsk hälsar styrelsen genom

Amineh Kakabaveh
Ordförande VHEK

Golnar Bahar
Projektledare VHEK