Nyhetsbrev Maj

Hej kära medlem och VHEK:s supportrar,

Hoppas ni njuter av vår vädret, vårkänslan och solen lättar på den tunga stämningen till följd av covid pandemin.

Som ni redan vet så hade vi vårt 15 e årsmötet den 25 april. Vi tackar er allesammans för medverkan, för all stöd och uppmuntran i kampen för alla barn, flickors och kvinnors rättigheter, framförallt i kampen för ett liv fritt från hedersförtryck.

Jag tackar innerligt för förnyat  förtroendet att leda denna viktiga organisation, tillsammans med den fantastiska styrelsen och våra lokala grupper ute i landet. Tveka inte att höra av dig om du/ni behöver utbildning, vill anordna seminarier, workshops eller starta lokalgrupper där du bor. Allas insatser behövs i denna kamp mot hedersförtrycket och emot de som ständigt motarbetar oss kvinnor som kämpar för invandrade barn, flickors- och kvinnors mänskliga rättigheter. Köp gärna vår metodbok- nyupplaga av Respektguiden

Du kan också beställa föreläsningar och workshops via vår hemsida och e-post.

Vi erbjuder även digitalt utbildning.

Tyvärr har covid-19 pandemin drabbat vår målgruppen. Vi har kommit i kontakt med många unga flickor men också en del kvinnor att få stöd och skydd.

När skolorna nu varit stängda – en frizon för tusentals hedersutsatta unga flickor på gymnasium och universitet samt vuxna kvinnor på SFI och folkhögskolor. Dagligen kommer VHEK i kontakt med unga flickor runt om i vårt land som berättar att hemmet har blivit ett fängelse För dem. Några har tvingats att fly från sina familjer. De flesta av flickorna som vi har kontakt med är föda och uppvuxna i Sverige.

Vi kämpar vidare och våra föreläsningar och utbildningar forsätter digitalt.

Under april och maj har vi föreläst för bland förortskvinnor i samarbete med tex Blåvägen, givit handledning och stödsamtal till flera unga utsatta flickor och kvinnor, handledning och utbildning för lärare och skolpersonal osv.
Föreläsning för MUF i Göteborg.

Välkommen att ansöka till vår utbildning: Förtryck i hederns namn i samarbete med Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar forsatta utbildning i hedersförtryck.  
vi forsätter med opinionsbildning kring våra krav som vi har drivit senaste 15 åren.

Idag skriver vi tillsammans med en av våra  ambassadörer  Annika Strandhäll Jämställdhetspolitisk talesperson (S) en debattartikel i Expressen:  240 000 unga i Sverige växer upp under begränsande hedersnormer.

Om samhället inte förmår att visa att svensk lag står över släktens patriarkala traditioner så sviker vi dessa ungdomar.

Okunskap om hedersförtyckets utbredning – men också en debatt där det funnits inslag av förnekelse och relativisering – har gjort att viktigt jämställdhetsarbete blivit fördröjt.

Nyligen presenterade det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck en kommunenkät om bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta.Av enkätsvaren framgick att kommunerna hade kännedom om 199 bortförda personer i en hederskontext under 2019, varav 86 procent av dessa var barn. Eftersom det bara var 66 procent av kommunerna som svarade på enkäten så finns det anledning att anta att det totala antalet är väsentligt högre. Socialtjänsten i 27 av de 191 kommuner som svarade på enkäten uppgav att de hade kännedom om barn som levde i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.

Anmärkningsvärt är att 71 procent av de kommuner som svarade på enkäten uppgav att de saknade rutiner för att hantera ärenden kring bortförda barn. Nästan lika stor andel av kommunerna (69 procent) saknade rutiner för hur man skulle agera i ärenden om barn som lever i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.

Bland de kommuner där sådana rutiner ändå fanns så var det endast 30 procent som svarade att de visste att dessa var uppdaterade med hänsyn till den nya lagstiftningen om förbud mot alla utländska barnäktenskap, som trädde i kraft vid förra årsskiftet.

Redan i maj kommer riksdagen att ta ställning till att ytterligare skärpa lagstiftningen mot hedersrelaterad brottslighet. Barn som riskerar att föras ur landet för att giftas bort eller könsstympas kan beläggas med utreseförbud och tillfälligt få passet indraget. En ny brottsrubricering om barnäktenskapsbrott kompletterar tidigare lagstiftning mot äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa. Regeringen föreslår också att alla brott som begås utifrån hedersmotiv ska ges strängare straff.

Vi har varit remissinstans och till denna utredning och välkomnar lagstiftningen.

Det är bra att denna lagstiftning äntligen kan komma på plats, men lika viktigt att den används i praktiken. Vi i Vhek har i 15 år strävat efter skärpta lagstiftningen och en tydligt samverkan myndigheter emellan. Kunskap om hedersförtryckets särdrag måste spridas till de vuxna som ungdomarna möter i sin vardag men också till personalen som möter målgruppen. Årligen satsas hundramiljontals  kronor mot hedersförtryck utsattheten blir tyvärr inte mindre.

Vi i VHEK möter och kommer i kontakt dagligen med unga flickor och barn som är föda och uppvuxna  i Sverige men vår jämställdhet och feminism är helt avlägset och främmande. Vi möte många förortskvinnor och flickor som drömmer att kunna ha friheten att klä sig som sina ”svenska” medsystrar. Så här kan vi inte ha.

Vi kan aldrig acceptera att barn gifter sig, att människor inte själva får välja vem de ska gifta sig med, eller att människor utsätts för våld och förtryck i hederns namn.
Politiken måste våga ta svåra och modiga beslut. Så länge patriarkatet och hedersförtryck kan upprätthållas med skattemedel till olika föreningar, samfund och religösa skolor som indoktrinerar barn och unga i osunda normer och värderingar kan hedersförtryck frodas. Det måste på alla sätt säkerställas att så inte sker. Vi i vhek tycker religiösa friskolor och religösa symboler för skolbarn ska förbjudas.

Vi menar att Sverige ska sträva efter att den svenska jämställdheten omfattar också dem. Hela samhället måste visa att de står på flickornas sida och alla som arbetar i skola och socialtjänst ska veta att de har mandat att agera mot hedersförtryck.

Var rädd om er och tillsammans besegrar vi covid-19 pandemin och hedersförtryck och  diskriminering. Ditt engagemang i VHEK  är viktigt!

Ordförande,
Amineh Kakabaveh