Nyhetsbrev Maj 2021

Hej bästa medlem, ambassadör och supporter till Varken hora eller kuvad,

Hoppas att många av er har hunnit vaccinera er och att vi går mot ljusare tider där vi så småningom kan träffas i verkligheten, trots att vår verksamhet går bra även i ett digitalt format.

Arbetet som VHEK utför mot hedersrelaterat våld och förtryck har fortsatt i oförändrad takt och vi har hittills i maj lanserat vår nya kravkampanj i våra sociala medier där vi uppmärksammar våra krav på beslutsfattare och makthavare. Läs våra nationella och internationella krav här eller våra krav för att motverka könsstympning här. 

Vi har haft ett möte med sveriges jämställdhetsminstiter Märta Stenevi där vi framförde vår kravlista och förslag på åtgärder. Vi vill att regeringen bland annat prioriterar frågor som rör hedersvåld och förtryck, segregation och att skattemedel till religiösa samfund och organisationer som upprätthåller hedersnormer stoppas.  

I en interpellationsdebatt den 18 maj drev vår ordförande Amineh Kakabaveh våra krav och ställde frågor till regeringen och socialminister Lena Hallengren. Kraven handlade om ökad kunskap för att motverka könsstympning:  

  • Vi kräver att nationella gemensamma riktlinjer för hur man ska arbeta mot könsstympning tas fram i de verksamheter som ministern ansvarar för.
  • Att se till att det finns fler specialistmottagningar för att arbeta med könsstympade i landet.
  • Att satsa på utbildning av vårdpersonal när det gäller könsstympning.
  • Se till att det på barnmorskemottagningar på ett tidigt stadium genomförs rutinkontroller av huruvida gravida kvinnor från länder där könsstympning förekommer blivit könsstympade.

Vi planerar även inför kommande studiecirklar i Västsverige och tillsammans med Sensus i Linköping och där vi använder bland annat Respektguiden, Förortsfeministen och Hederspodden som studiematerial. VHEK hjälper till och tillhandahåller stöd, material och deltagare. Vill du göra skillnad och har intresse av att starta eller engagera dig i en studiecirkel? Hör gärna av dig till info@vhek.se så hjälper vi till att gå vidare med ditt engagemang. 

VIKTIGT Årsmöte 2021

Det är ännu inte försent att anmäla er till årets årsmöte. Datum är bestämt till lördagen den 29 maj 13.00.
Mötet kommer att hållas digitalt via Zoom. Vissa av oss kommer att vara på plats på Jacobbergs Gård i Bredäng, om man vill medverka på plats meddelar man oss via info@vhek.se i god tid innan årsmötet. 

Höstens kurs – anmälan senast 20 maj

VHEK arrangerar tillsammans med Viskadalens Folkhögskola, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Tankesmedjan Tiden en distanskurs om hedersförtryck som startar hösten 2021. Kursen syftar till att ge en introduktion till och en fördjupad förståelse av frågan om hedersförtryck och arbetet för att bekämpa detta. Sista ansökningsdatum är 20 maj. 

Du kan läsa mer och anmäla dig genom att följa länken här!

Artiklar i Altinget

Ni har väl läst våra senaste debattartiklar i Altinget? I den ena artikeln som publicerades i april handlar om frågan huruvida en person är könsstympad eller inte alltid ska förekomma i mödravården. I senaste debattartikeln som publicerades i början av maj skriver Amineh Kakavabeh och Joakim Hjelm från Arbetarrörelsens folkhögskolor att uppdraget till folkbildningen måste förtydligas.
I likhet med övriga samhället står folkbildningen nästintill svarslösa inför frågorna som berör hedersförtryck och religiös fundamentalism. Om folkbildningen ska kunna vara en motor i integrationsarbetet måste dessa problem diskuteras och motverkas.

Vår verksamhet och våra tjänster

Vi fortsätter att erbjuda digitala föreläsningar och workshops på skolor, universitet, SFI, folkhögskolor och för myndigheter om hedersnormer, rättigheter och arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi fortbildar även er som tagit del av våra utbildningar tidigare och ger handledning. Ni får gärna kontakta oss på info@vhek.se om ni vill anordna någon av ovanstående aktiviteter. 

Vi fortsätter också med arbetet att ge stöd till ungdomar både enskilt och i grupp. Vi stöttar alla individer oavsett religion, könstillhörighet eller sexuell läggning. Känner du någon som är utsatt för hedersförtryck eller om du är verksam inom skola och omsorg och behöver rådgivning kan du alltid höra av dig till oss. Glöm inte att beställa vår metodbok Respektguiden som är ett väldigt bra verktyg och en guide hur man kan komma igång att hantera dessa frågor. Kontakta oss gärna oss på info@vhek.se för att veta mer om vad vi kan erbjuda. 

Vill du aktivera dig i VHEK, men hittar ingen lokalgrupp på din ort? Starta då en egen genom att följa vår enkla manual som finns på hemsidan genom att följa denna länk!

Förortsfeministen

Du kan beställa det senaste numret av Förortsfeministen genom att maila oss på info@vhek.se eller bli medlem här så skickar vi ett exemplar som tack för ditt stöd!

Vi vill rikta ett varmt tack till er alla medlemmar och sympatisörer som stödjer oss på olika sätt och framförallt ett varmt tack till er som ger gåvor och till våra månadsgivare. Utan ert stöd går inte det här svåra arbetet att utföra på ideell basis.

Hederspodden

I avsnitt 19 av Hederspodden hör vi ett samtal mellan Amineh Kakabaveh och Sofie Löwenmark där de bland annat talar om problematiken med skolor och organisationer som upprätthåller hedersnormer och Sofie berättar om sitt arbete som undersökande reporter och sina idéer och tankar. Följ denna länk för att komma till podcasten. 

I senaste avsnittet (avsnitt 20) medverkar Maria Hind Alias som öppet berättar om sina egna erfarenheter av hedersförtryck och hennes kamp för att driva frågor som rör jämställdhet. Maria och Amineh reder också ut begrepp som rör hedersnormer och vikten av att veta vad som är hedersförtryck och vad som är våld i nära relationer. 

Viktig påminnelse till medlemmar

Vi blir glada om du som inte har betalat medlemsavgiften för 2021 gör detta inför årsmötet den 29 maj. För alla som inte hunnit registrera sig i vårt nya system är vi tacksamma om ni gör det snarast. Detta innebär att ni måste gå in och registrera er som medlemmar på nytt och betala medlemsavgift för det kommande året. Det gör ni genom att följa denna länk. Vi gör detta för att det ska bli enklare för oss att ansöka om projektmedel hos myndigheter som kräver att vi redovisar hur många som har betalat medlemsavgift varje år samt alla våra medlemmars kön och hemstad. Att vara medlem i Varken hora eller kuvad kostar 100 kr per år. Pensionärer och studenter betalar endast 50 kr per år. För er som är under 18 år är det alltid kostnadsfritt. Ni kan fortfarande betala med både swish, plusgiro och betalkort.  

Varma hälsningar, Ordförande,
Amineh Kakabaveh och Varken hora eller kuvad