Nyhetsbrev maj

Hej kära medlem och VHEK-sympatisör!

Hoppas ni njuter av den vackra våren. Vi kämpar på här för fullt och arbetar på olika nivåer mot hedersförtryck och diskriminering.

Vi får fortsatta inbjudningar till skolorna, myndigheter, politiker och allmänheten.

Behovet av kunskap och kompetensutveckling om integration, hedersförtryck, diskriminering, barn och ungdomars samt kvinnors rättigheter är stort.

Tveka inte att höra av dig om din arbetsplats, skola, fackförening, organisation, SFI, högskola och folkhögskola mfl behöver utvecklas inom dessa ovan ämnen. Vi erbjuder föreläsningar, workshops, utbildning och samtal. 

I denna kamp behövs du som står upp för alla människors lika värde, särskilt barn och ungdomars lika möjligheter samt rättigheter att åtnjuta samma demokratiska och individuella fri och rättigheter. Hör av dig om du vill starta lokalgrupp på din ort eller vill anordna aktiviteter om våra frågor. 


Direkt efter vårt årsmöte i början av april skrev vi en artikel om en ung tjejs flykt från hedersförtryck. För att vara en röst för en ung tjej som har flytt från förtryck och krig men som tonåring har hon tvingats fly undan sin far och bror 14 gånger här i Sverige. Så här får det inte bli, så här ska inga ungdomar få leva under hedersförtryck och fly  ständigt pga förföljelser.

Under månadens lopp har vi fortsatt med att föreläsa för SFI, folkhögskolor, anordnat möten och samtal för kvinnor flickor som vänt sig till oss.

Vi har blivit inbjudna till samtal som regeringen anordnat om jämställd utifrån ett internationellt perspektiv. Under maj månaden ska vi delta på ytterligare två kommande möten med samma fokus som tidigare där regeringen anordnar om Istanbul Kommissionen, som ger medlemsländerna åtagande för att bekämpa och eliminera mäns våld mot kvinnor.  

Vi är också delaktiga i en remissinstans om SOU 2018:69 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. Vi kommer att återkomma med våra synpunkter och politiska förslag.


Några av våra kommande aktiviteter under maj:

14 maj seminarium om polisens och regeringens arbete mot hedersförtryck. (FB event).

29 maj Seminarium om kvinnosynen i de monoteistiska religionerna. (FB event).

Skolbesök och föreläsningar samt workshops för skolor i Skåne 

Föreläsning hos MUF i Stockholm

Föreläsning om samhällsorientering i Stockholms kommun

Vår kurs i Hedersförtryck i Viskadalen 

Bred feministiskt plattform

Järvaveckan


Några exempel från tidigare aktiviteter:

Föreläsning om hedersförtryck i Västervik
Vi var bjudna på föreläsning om hedersförtryck utifrån barn och ungdomars rättigheter på initiativ av Moderaterna och Socialisterna- Välfärdspartiet

Föreläsning Botkyrka

Ofta är det kvinnor som är öppna och mottagliga för diskussioner och förändringar. Botkyrka är en kommun som alltid pratar om ”Lagom” men det blir aldrig lagom när det gäller debatten om hedersförtryck och integration, iallafall inte utifrån kvinnorna och barn perspektiv som sällan kommer i kontakt med myndigheter, framför allt inte med politikerna! Att bryta segregationen och förtryck går aldrig med tystnad!

Debattartikel

Samhället har svikit och övergivit hedersförföljda Lina, nu återger vi delar av hennes berättelse.