Nyhetsbrev Juni

Hej kära medlem och VHEK:s supportrar,

Hoppas att ni har haft en härlig månad med mycket soltimmar och tid för roliga aktiviteter, trots den rådande situationen i världen. 

Nu börjar sommarlovet för våra yngre. Det är en tid som ska vara fylld med glädje, fritid och att få vara barn. Dessvärre ser inte verkligheten ut så för många. Vi på VHEK möter flickor och pojkar som vittnar om ett sommarlov som inneburit bortgifte, tvångsäktenskap och könsstympning som strider mot våra lagar men också barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. Förra sommaren försvann ca 200 barn. Det finns stor risk att detta sommarlov också blir skräckvälde för många ungdomar. 

Under maj har riksdagen beslutat om lagen ”Ökad skydd mot hedersrelaterad brottslighet” 

Detta tack vare vår och alla andra aktivisters kamp. Det är långt kvar till att alla barn och unga ska bli befriade från vardagsbegränsningar, könsstympning, tvångsäktenskap, ofrihet osv. Skolorna och socialtjänsten måste förbättra sitt arbete mot hedersförtryck, utbildnings och utvecklingsinsatser är viktiga för alla som jobbar med barn och unga samt kvinnor och män. Därför fortsätter vi med våra workshops och föreläsningar även digitalt. Om din skola eller arbetsplats vill utveckla sin kompetens inom hedersförtryck, kontakta oss så bokar vi in en digital föreläsning.

VHEK arbetar Dagligen för att barn, ungdomar särskilt unga flickor och kvinnor ska inneha samma rättigheter till sina liv, sexualitet och framtid. Vårt arbete försätter för kunskapsutveckling och kompetensutveckling om hedersförtryck och dess mekanismer som hindrar barn och unga att åtnjuta samma rättigheter som majoritetens barn och flickor. Vi är i full förberedelse för att starta en ny kurs för förskole-, låg- och mellanstadiepersonal i bla västra Sverige. Det är viktigt att de som träffar barnen dagligen har rätt kunskap och verktyg för att identifiera hedersstrukturer och bekämpa detta även i förskoleåldern och grundskolan, gymnasium, SFI, Folkhögskola, högskola och universitet. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och seminarier om hedersförtryck och hedersvåld. 

Förtrycket mot kvinnor, flickor, pojkar och HBTQ-personer har tyvärr inte stannat av, utan de är mest utsatta i sommarlovstider och till följd av Covid-19. Vi har dagligen varit i kontakt med både yngre flickor, men också äldre kvinnor som berättar för oss att under Coronapandemin har de varit mer instängda och utsatta. 

I spåren av Covid-19 har begränsningarna ökat för personer som utsätts för hedersvåld och VHEK har därför valt att anpassa och utveckla verksamheten till mer digitala medel. Bland annat har VHEK ansökt om bidrag med syfte att kunna genomföra digitala föreläsningar och workshops med fokus på våra metodmaterial, Respektguiden och Elva- och Tolvhundra samt vår tidning Förortsfeminist.  Den reviderade versionen av vår metodbok Respektguiden från år 2020 finns fortsatt att beställa på vår hemsida.

Vår distanskurs, Förtryck i Hederns namn, som genomförs i samarbete med Viskadalens folkhögskola, kan man fortfarande anmäla sig till. Vi fokuserar där på hur vi kan utrota hedersstrukturer med ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. 

Utöver detta har VHEK deltagit i möten med bland annat Botkyrka kommun, samrådsmöte med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen om Coronapandemin samt Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Våra möten har adresserat problematiken med moralpoliser i förorterna som kontrollerar kvinnor och flickor, utvecklande verksamhet för förhindrande av hedersförtryck i Sverige och hur Covid-19 påverkar våldsutsatta. VHEK:s artikel ”240 000 växer upp med hedersnormer” har publicerats i Expressen och fått stor spridning på våra sociala medier. 

VHEK kommer att ta semester under juli månad och nästa nyhetsbrev publiceras därför i augusti. Men om du är i behov av hjälp eller stöd så finns vi fortfarande tillgängliga via våra sociala medier och kontaktuppgifter även under sommaren. Vi kommer att fortsatt finnas till hands för att skydda, stötta och kämpa för allas rätt till ett liv fritt från våld. Vi tackar alla våra medlemmar och aktivister för ert engagemang och stöd och önskar er alla en härlig sommar. Tillsammans kan vi göra skillnad! 

Glad Midsommar och trevlig sommar!

Ordförande,
Amineh Kakabaveh