Nyhetsbrev Juni

Kära vhek-medlem och vän,

Vi hoppas du njuter av sommaren och värmen. Under maj och juni har vi träffat flera tusen barn och ungdomar, kvinnor, yrkesverksamma och asylsökande under våra besök ute i skolorna, på SFI och i en rad andra verksamheter.

Vi har varit inbjudna till ett antal rundabordssamtal hos Jämställdhets- och Arbetsmarknadsdepartement samt UD för att tillsammans med flera andra ideella organisationer diskutera om en rad frågor rörande hedersproblematiken för att tillsammans säkra barns och ungdomars rättigheter och befrielse från planerade barnäktenskap, könsstympningar, s.k. uppfostringsresor, mm.

Vi har också varit remissinstans till när det gäller  den statliga utredningen Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) angående ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. Här följer en kort sammanfattning av vad vi anser och vad som bör göras i lagstiftningsväg:

VHEK anser;

  • att ny lagstiftning mot hedersrelaterat våld och förtryck måste till så snart som möjligt och att resurser, kunskap och kompetens snarast bör tillföras rättsväsendet och berörda myndigheter, så att effektivare åtgärder mot hedersrelaterad brottslighet kommer till stånd,
  • att en särskild brottsrubricering bör utredas för hedersrelaterad brottslighet, eftersom den på flera sätt skiljer sig från andra typer av brott,
  • att hedersmotiv som straffskärpningsgrund bör kunna kopplas till en sådan brottsrubricering,
  • att en i vissa avseenden bredare definition av hedersrelaterad brottslighet bör övervägas, formuleras och införas i en kommande lagtext,
  • att en kommission med uppdrag att granska fall av s.k. balkongflickor bör inrättas,
  • att hedersnormer kan utgöra del av ett brett spektrum av allvarlig brottslighet såsom mord, gängkriminalitet, fridskränkning, etc. Morden på s. k. ”balkongflickor” är ett flagrant exempel och att en kartläggningar hedersvåldet som del av ett bredare spektrum av brottslighet utreds. 
  • VHEK anser att det därtill bör utredas hur s.k. uppfostringsresor och hedersrelaterat förtryck i vardagen bäst kan förhindras med  hänvisning till bl. a. Barnkonventionen. Tvång att stanna kvar i ett äktenskap ska också kunna straffbeläggas och bör utredas.

Här kan ni läsa hela vårt remissvar.

Månaden som gått

Vi är stolta och glada att ha numera Ebba – Witt Brattström som Vheks ambassadör tillsammans med resten av Grupp 8.


Förutom att vi gjort besök i skolor, genomfört föreläsningar och seminarier om hur vi kan förebygga och identifiera hedersutsatthet, barnäktenskap, könsstympning m.m. har vi också skrivit debattinlägg och debattartikel om bl.a om Skolverkets anmärkningsvärda remissvar om hedersproblematik i läroplanen. Myndigheten skrev först att det mest inkluderande skulle vara inte ta upp hedersförtrycket i läroplanen.

Här kan du läsa vår artikel.


Vår organisation har givit enskilda människor stöd i form av samtal och rådgivning om hedersförtrycket – bl.a. många ungdomar, särskilt  flickor och kvinnor samt personal som jobbar med frågorna.

Vi har precis avslutat vår tredje kurs om hedersförtryck, på Viskadalens Folkhögskola. Vi har under tre terminer utbildat ett 70-tal yrkesverksamma, politiker som arbetar eller kommer i kontakt med hedersutsatta ungdomar  och kvinnor.

Vi ska börja vår fjärde kurs under vårterminen 2020. Den som är intresserad kan gärna höra av dig redan nu. Efterfrågan är stor och det underlättar planeringen att god tid i förväg veta vilka som kan och vill delta.

Under hösten är vi bokade på flera ställen i landet. Men det finns utrymme om ni inom skolvärlden eller på annat håll vill boka oss.


Den 2 juli arrangerar vi i Almedalen ett seminarium mellan kl 17-18.30. Mer information om detta finns på vår Facebook-sida.

Vi önskar er sköna och underbara sommardagar och ledighet! Glad midsommar och på återseende i augusti!

Med vänlig hälsning,
Amineh Kakabaveh, ordförande