Nyhetsbrev januari 2013

Kära medlemmar och intressenter,

Vi har firat in ännu ett år och med förnyad kraft tagit oss an årets första aktiviteter. Som ni vet finns det egentligen ingen tid att förlora i kampen för jämställdhet och antirasism, men även vi har vilat ut något. Men nu är vi tillbaka!

Som gräsrotsorganisation är vi medvetna om att det är ett hårt arbete att kämpa för ett jämställt samhälle. Vägen dit är lång och vi måste vara många som gör detta tillsammans. Därför vill vi passa på att påminna gamla medlemmar om att förnya sina medlemskap för 2013. Diskriminering och förtryck i alla dess former, särskilt det som drabbar kvinnor och barn kan aldrig accepteras. Och ditt medlemskap gör skillnad. Detta speciellt med tanke på att vi som ideell organisation för tillfället har medlemsavgifter som enda intäkt.

Naturligtvis vill vi även uppmana intressenter att bli medlemmar i föreningen. Avgiften är 100 kronor per år, medan pensionärer och studenter betalar 50 kronor. Ungdomar under 18 år betalar endast fem kronor. För instruktioner om medlemskap kan ni läsa vidare på http://www.varkenhoraellerkuvad.se/medlemskap/

Januari månads största mobilisering skedde som vanligt inför Fadime-dagen. Likt tidigare år arrangerades ett seminarium på ABF-huset till minne av Fadime Sahindal som mördades av sin far för elva år sedan. Årets seminarium var välbesökt, med drygt 140 åhörare på ABF-husets Katasal i Stockholm. Bland paneldeltagarna återfanns Jasenko Selimovic, statsrådssekretare, Carin Götblad, som leder en statlig utredning om mäns våld mot kvinnor, och Gertrud Åström, ordförande i Sveriges kvinnolobby. Ett referat från seminariet finner ni här: http://www.varkenhoraellerkuvad.se/2013/01/29/fadimedagen-2013/

Den 17 januari anordnades en demonstration mot mäns våld mot kvinnor på Mynttorget. VHEK var medarrangörer till manifestationen som lockade ett par hundra personer. Tillsammans sa vi ”NOG!” till allt kvinnovåld i världen. VHEK vill tacka alla initiativtagare och deltagare för ett viktigt ställningstagande i vinterkylan.

Bland våra kommande aktiviteter vill vi flagga för den samtalskväll om ungas uppväxtvillkor och möjligheter i samhället som vi arrangerar för ungdomar och föräldrar, i samarbete med Andra hemmet, Röda korset och ABF Skärholmen. Samtalet börjar klockan 18.00 och träffen äger rum på Andra hemmets fritidsgård i Skärholmen, dit alla intresserade är välkomna.

Dessutom fortsätter förberedelserna inför 8 mars, där VHEK kommer att delta i en rad olika arrangemang i olika delar av Stockholm. I mars planeras även intressanta seminarier om högerextremismen som ett hot mot feminism. Håller er uppdaterade om de kommande aktiviteterna via vår hemsida!

VHEK deltar också i kampanjen 15.51- kvinnorörelsens kampanj för ”Lön hela dagen” 8 mars 2013 på initiativ av Sveriges kvinnolobby. Kvinnorörelsens organisationer, politiska kvinnoförbund och fackliga organisationer gör en historisk kraftsamling för jämställda löner. Vi har bildat 15:51-rörelsen för att tillsammans trycka på för att kvinnor ska ha lön hela dagen. Om lönegapet ska minska måste vi ändra strukturer i samhället. Om detta har vi alla en bred samsyn.

I övrigt fortsätter planeringen av workshops och seminarier för kvinnor och ungdomar i Botkyrka, Rinkeby/Tensta, Skärholmen och Hässelby. Detta arbete är i led med den dialog vi för med politiker och viktiga krafter som ABF i Stockholm och Skärholmen, samt Folkets hus i Botkyrka, där syftet är att synliggöra målgruppen icke läs- och skrivkunniga kvinnor. Just denna målgrupp upplever särskilda hinder i sitt utövande av de medborgerliga fri- och rättigheterna, varför vi nu arbetar mer intensivt med dessa människor.

Varken hora eller kuvad opinionsbildar i vanlig ordning. En artikel under rubriken Larmen om hedersvåld förbises fortfarande publicerades i Feministiskt perspektiv den 27 januari. Artikeln är skriven av Amineh Kakabaveh från VHEK och Margareta Olofsson från Rädda barnen och går att finna på följande länk: http://feministisktperspektiv.se/2013/01/27/larmen-om-hedersvald-forbises-fortfarande/

Med detta sagt vill vi tacka för uppmärksamheten och samtidigt hoppas vi att vi tillsammans ska kunna fortsätta februari månad på den inslagna vägen med aktiviteter för att främja jämställdhet och motarbeta rasism. Tillsammans är vi starka!

Hälsar,

Amineh Kakabaveh, ordförande Varken hora eller kuvad

Ekim Caglar, samordnare Varken hora eller kuvad