Nyhetsbrev januari 2012

God fortsättning!
Ett nytt år med nya spännande saker som händer är här. Stöd föreningens verksamhet genom att betala medlemsavgiften för 2012. Avgiften är 100 kr, men endast 50 kr för studerande, pensionärer och arbetslösa och endast 5 kr för ungdomar under 18. Avgiften betalas genom en insättning på vårt postgironummer: 420 399-8. Märk inbetalningsavin med ”Medlem 2012”, och skicka därefter ett e-mail med namn och kontaktuppgifter till varkenhoraellerkuvad@gmail.com.
I detta nyhetsbrev finns information kring aktiviteter som VHEK kommer att delta i framöver, men också vad som hänt på senaste tiden.

Fadimefondens pris 2012 till VHEK
I samband med tioårsdagen av mordet på Famide Sahindal ordnade Fadimes minnesfond tillsammans med Elektra ett evenemang. Vi kan stolt meddela att VHEK då tilldelades ett stipendium på 20.000 kr för vårt arbete med att stärka ungas tjejer där de möter social press i hederns namn och göra killar mer medvetna om könsroller och hedersförtryck. Föreningen vill tacka innerligt för priset som är ett vidare stöd i vårt arbetet med jämställdhet, antirasism och demokrati.

Till minne av Fadime Sahindal
I samband med tioårsdagen av mordet på Fadime Sahindal har föreningen deltagit i ett flertal ceremonier och evenemang där tioårsdagen uppmärksammats. Till exempel ordnade VHEK i samarbete med ABF Stockholm, Sveriges Kvinnolobby, ROKS och Rädda barnen en paneldebatt den 26 januari. Panelen diskuterade vilka åtgärder som vidtagits de senaste tio åren för att motverka hedersbrott, och även frågan kring hur tvångsäktenskap skall kunna motverkas diskuterades Dessutom talade representanter från Rädda Barnen och RFSL om barnperspektivet respektive hur HBT-personer utsätts för hedersvåld.

Debattartikel om hedersvåld
Föreningens ordförande, Amineh Kakabaveh skrev den 17 januari en debattartikel som publicerades på SVT debatt kring hedersvåld och hur invandrade kvinnors mänskliga rättigheter förbises i den svenska politiken till förmån för respekten för olika religioner. Du kan läsa artikeln här.

Upprop för asylsökande kvinnors rättigheter
Varken Hora eller Kuvad har startat ett upprop till förmån för fyra kurdiska kvinnor som fått avslag på sina asylsökningar, trots att de hotas av övergrepp i sina ursprungsländer, vilket går emot de bestämmelser som finns kring asyl som Migrationsverket ska följa. Läs uppropet och skriv under här.

Öppet styrelsemöte 13 februari
VHEK:s nästa styrelsemöte hålls den 13 februari på Rädda Barnens lokaler på Norrtullsgatan 41 den 13 februari kl. 18.00. Styrelsemötet är öppet för alla medlemmar. Välkomna!

Feministiskt forum Botkyrka 10 mars
VHEK fortsätter att arbeta med jämställdhet och mot hedersvåld med särskilt fokus på Botkyrka, och kommer att delta med två evenemangspunkter på Feministiskt forum i Botkyrka 10 mars; uppläsning av Seven och en paneldebatt. Mer information kommer snart!

8 mars – löneklyftor mellan män och kvinnors löner
VHEK kommer att delta under internationella kvinnodagen den 8 mars i ett evenemang ordnat i samarbete med Sveriges Kvinnolobby tillsammans med ett flertal organisationer för att uppmärksamma den löneklyfta som finns mellan kvinnors och mäns löner. Mer information kommer snart!

Gräsrotsfeminism
Föreningen samarbetar i ett nätverk kring gräsrotsfeminism och kommer att fortsätta utveckla detta samarbete under året.

Glora
Projektet Glora fortsätter genom samarbete med Botkyrka och Hässelby-Vällingby. Vi har under december och januari haft kontakt med och gett stöd till ett tiotal kvinnor som utsatts för hedersbrott. Detta arbete är fortgående och vi märker att det finns ett kontinuerligt behov av informationsspridning och stöd.

Ungdomar i Västerort
Föreningen fortsätter sitt arbete med aktörer i Västerort för att främja ungdomars demokratiska deltagande. Mer information kommer snart!

Lokal i Hallunda
I Hallunda har VHEK en lokal där vi träffar kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och vill ha stöd och vägledning. Vill du besöka vår lokal för rådgivning är du välkommen att maila till VHEK.glora@gmail.com.

Hemsidan
Vill du veta mer om VHEK:s projekt och kommande aktiviteter? Besök då vår hemsida så får du veta mer om vårt spännande arbete!

Ny projektledare
Sedan 23 januari är jag, Golnar Bahar, ny projektledare för Glora. Jag är 28 år, född i Iran och uppväxt på Åland. Jag är samhällsvetare med största intresseområde genus och jämställdhetsfrågor. I VHEK kommer jag att jobba med både rådgivning och samordning. För att komma i kontakt med mig, maila varkenhoraellerkuvad@gmail.com.

Hälsningar styrelsen genom,

Amineh Kakabaveh
Ordförande VHEK

Golnar Bahar
Projektledare VHEK