Nyhetsbrev FebruarI

Hej kära medlem, ambassadör och supporter till Varken Hora Eller Kuvad,

Vårtecken börjar kännas när fåglarna hörs kvittra på morgonen då krymper vårkänslan i kroppen. Hoppas våren startar fint och vi ses så småningom på våra aktiviter ute i landet.

Januari har varit hektiskt eftersom vi uppmärksammade 20 årsdagen av hedersmordet på Fadime och i och med detta ordnade flera seminarier och föreläsningar om hedersförtryck och hedersnormer och om vårt arbete i VHEK. ( se de under tidigare aktiviteter)

I samband med det så har vi gett ut Förortsfeministen nummer 7. Den finns att beställa på vår hemsidan.( länken)

Vi skrev också en debattartikel i Expressen inför 20 årsdagen av hedersmordet på Fadime.


Vi är glada att två av våra krav som vi i över en decennium drivit har regeringen hörsammat. Ena utredningen gäller kriminalisering av sk oskuldsoperationer och oskuldsintyg i enighet med överenskommelsen mellan vår ordförande och justitieminister Morgan Johansson sedan i somras. Regeringen föreslagit också att ett nytt särskilt hedersbrott ska införas i brottsbalkens fjärde kapitel.

Brottet innebär att det blir straffbart att begå brottsliga gärningar som har hedersmotiv. Straffet föreslås vara fängelse i lägst ett år och högst sex år.

Före jul skickade regeringen propositionen till Lagrådet. 

Förra två veckor sedan meddelade Lagrådet att de inte kan tillstyrka förslaget och hade anmärkningar både på konstruktionen och straffskalan. De menar att minimistraffet som föreslås till ett år är för högt.  Amineh och vår ambassadör Gulan Avci (L) har i och med detta publicerat en artikel i Aftonbladet.

Justitieministern har svarat oss i en replik under veckan som är mycket positivt.

Under februari har hänt en del obehagliga men tyvärr förväntade hatpropaganda och desinformation om socialtjänsten som påstås ”kidnappa muslimska barn” med stöd av LVU- lagen.

Spridningen av hatpropaganda varit i både sociala medier och i utländska arabiska kanaler. Amineh har publicerat en debattartikel om detta i GP.

Det har också varit förvirrande debattartiklar skrivna av ledarsidor i bla Aftonbladet om att mäta korta kjolar på flickor i den privata engelska skolan är också hederskultur. Därför svarar vår ordförande och menar att man försöker förminska och relativisera hedersförtryck och hedersnormer som drabbar hundratusentals unga flickor och kvinnor i Sverige. 

Våra aktiviteter i vår lokalgrupp, Vhek – Väst

Ewy Gahnström och Sojia Persson har skrivit debattartikel om hedersförtryck i samband med Fadimedagen i både Borås tidningen och GP.