Nyhetsbrev december

Kära VHEK-medlemmar och intresserade,

År 2013 lider mot sitt slut och vi blickar tillbaka på det gångna årets händelser. Det har varit ett år fyllt av seminarier, workshops, internationella besök och utbildningar i feminism, hedersförtryck och antirasism. Varken hora eller kuvad fortsätter att arbeta för jämställdhet och antirasism på såväl individnivå som samhällsnivå. V har bl.a. besökt otaliga skolor och fritidsgårdar, anordnat seminarium på olika forum, fortsatt samarbeta med andra organisationer och lyft frågan i riksdagen. Trots att mycket har gjorts återstår fortfarande mycket att göra. Rasistiska och nazistiska krafter är på frammarsch, och de feministiska landvinningarna är hotade. Era krafter och ert engagemang behövs mer än någonsin. Kampen för ett samhälle fritt från olika former av förtryck och diskriminering är ett ständigt pågående arbete som endast är möjligt genom våra gemensamma insatser. Nu på söndag (22/12) kl. 12 håller ”Linje 17 mot rasism” en manifestation mot rasism, nazism och fascism i Kärrtorp. Kom med och visa att vi aldrig kommer låta oss skrämmas till tystnad!

”Välvilja och slapphet bakom samhällets misslyckande”

”Om vi verkligen vill att kvinnors och barns rättigheter skall respekteras måste vi se till att svenska myndigheter förmår avläsa unga kvinnors varningssignaler.” Det skriver Amineh Kakabaveh i Feministiskt perspektiv.

Artikeln kan läsas i sin helhet här »

Fadimedagen

Den 20 januari hedrar vi än en gång Fadimes minne genom en debatt om hedersvåld och förtryck i ABF-Huset, Sveavägen kl. 18. Vi har bl.a. bjudit in jämställdhetsministern Maria Arnholm samt diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg för att få höra vad den svenska staten gör för att säkerställa alla medborgares mänskliga rättigheter. En fullständig inbjudan kommer inom kort.

Nästa styrelsemöte

Föreningens styrelsemöten är öppna för alla medlemmar. Är du nyfiken på vad som händer i föreningen, eller vill du veta hur du kan engagera dig? Välkommen på nästa möte som kommer att hållas i riksdagen tisdagen den 14 januari kl. 18.

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för år 2013?

Än är det inte för sent att stödja föreningens verksamhet genom att betala medlemsavgiften för år 2013! Utan era bidrag, i form av engagemang och medlemsavgifter, vore verksamheten inte möjlig. Ni är kraften som driver vårt arbete framåt!

Avgiften är 100 kr, men endast 50 kr för studerande, pensionärer och arbetslösa. Ungdomar under 18 år betalar endast 5 kr. Avgiften betalas genom en insättning på vårt postgironummer: 420 399-8. Märk inbetalningsavin med ”Medlem 2013”. Glöm inte att även anmäla dig som medlem under fliken ”Medlemskap” på vår hemsida www.varkenhoraellerkuvad.se.

Vill du hjälpa föreningen i vårt arbete genom att engagera dig är du varmt välkommen att höra av dig till oss på varkenhoraellerkuvad@gmail.com! Vi håller kontinuerliga utbildningar och är alltid i behov av fler eldsjälar som kan hjälpa oss i arbetet för ett jämställt samhälle.

Slutligen vill vi önska er en God jul och ett riktigt Gott nytt år! Nästa år återvänder vi med förnyade krafter.

Varma hälsningar,

Amineh Kakabaveh, ordförande

Shabnam Sharifpour, projektledare