Nyhetsbrev december 2012

Nyhetsbrev december

Hej kära medlemmar och VHEK-intressenter,

Vi går snart mot årets slut. Ett år som haft fullt fart med otaliga aktiviteter, workshops, seminarier, informationsmöten, debatter m.m. Varken hora eller kuvad har träffat flera tusentals ungdomar, vuxna och ett hundratal unga i behov av stöd och rådgivning. Tyvärr har vi konstaterat att när samhällsklimatet blir hårdare försvåras livssituationen ekonomiskt och socialt för denna målgrupp ur flera perspektiv. Vår målgrupp är ofta de som är mest utsatta för olika former av diskriminering. Vi har varit en rörelse som satt igång debatter om jämställdhet, hedersproblematik, antirasism osv. Vi har länge konstaterat att tjejerna och kvinnorna måste kämpa hårdare för att kunna hävda sig och ta en viss plats i det offentliga rummet.

Varken hora eller kuvad kommer att fortsätta sin verksamhet och sitt stöd till de utsatta, ungdomar och kvinnor genom råd och stödsamtal, utbildning, information, workshops, seminarier m.m. I månadens nyhetsbrev kan ni läsa lite om vad vi har gjort under de sista veckorna i november samt i december. Vi har hunnit med följande aktiviteter.

Vi har varit medarrangör i Riksdagens tvärpolitiska nätverk som har anordnat ett kunskapsseminarium den 27 november med anledning av utredningen om tvångs- och barnäktenskap. Under diskussionerna diskuterades bl.a. bristande tillgång till handlingsplaner i skolor och socialtjänst för hantering av hedersproblematik och barnäktenskap. Att kriminalisera barn- och tvångsäktenskap är viktigt för att lagen ska bli normgivande med tiden. Men detta betyder inte att vi kan slå oss till ro. Lagen i sig kommer inte att lösa problemet. Det viktiga är att det förebyggande arbetet utvecklas och att vi i god tid förhindrar att dessa tragedier överhuvudtaget förekommer i vårt demokratiska samhälle. Socialtjänsten och särskilt skolan har ett stort ansvar.

Varken hora eller kuvad har varit en av de remissinstanser som regeringen har vänt sig till för synpunkter på utredningen och kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap. VHEK har poängterat behovet av en sådan lagstiftning samtidigt som vi vill att man ska ta några steg till vad gäller flera punkter.  Vi har bland annat föreslagit:

  • att utländska fullmaktsäktenskap där den ena parten inte är närvarande vid vigseln ej ska erkännas i
  • att det ska finnas krav på alla vigselförrättare i Sverige att genomgå en samhällsorienterad utbildning där mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati ingår
  • att den så kallade tvåårsregeln ska slopas och att ökat fokus ska läggas på de män som misshandlar kvinnor som kommer hit för att leva med dem
  • att tolkar i migrationsärenden också ska ha genomgått en samhällsorienterad utbildning så att de har kännedom om bland annat kvinnors mänskliga rättigheter
  • att det ska finnas regelrätta handlingsplaner hos de svenska utlandsmyndigheter som berörs till hjälp för minderåriga barn som gifts bort eller vuxna med svensk anknytning som är utsatta för äktenskapstvång
  • Till sist har vi sagt en hel del om det stora behovet av förebyggande arbete som också utredningen tar upp.

Samarbete fortsätter med Folkhögskolan i Botkyrka, Skärholmen samt ABF Stockholm, Folkets hus, Tjejforum och ABF i Rinkeby och Tensta, Skärholmen och Botkyrka.

Socialistiskt forum: Den 1 december hölls Socialistiskt forum på ABF i Stockholm. VHEK deltog och anordnade två seminarier;

Om ”Första generationens invandrarkvinnor i svenska förorter – vem bryr sig?” kan du läsa mer om på VHEK:s hemsida.

Vidare genomfördes ett seminarium under rubriken ”Svensk vapenhandel med kvinnoförtryckande regimer – fallet Saudiarabien”. Föreningen Varken hora eller kuvad anordnade tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet ett seminarium om svensk vapenexport till länder där mänskliga rättigheter systematiskt kränks, särskilt kvinnors och flickors rättigheter, vilka utgör hälften av befolkningen. Varför knyts inte Sveriges vapenexport till kriterier som förbjuder export till sådana länder och kopplas också till kvinnors rättigheter i dessa länder? (Rapport om detta hittar du på hemsidan).

I samband med FN:s dag mot våld mot kvinnor deltog VHEK tillsammans KMVH i ett seminarium om hedersförtryck samt tvång- och barnäktenskap på ABF i Stockholm.

Vi medverkade på Asylrörelsen Stockholm den 2 december i en workshops om Kvinnors asylskäl.

Den 6 december visades filmen Våga Minnas av Ewa Cederstam, i riksdagen. Detta följdes av en debatt om männens ansvar. Det blev en bra diskussion och många ifrågasatte varför endast ca 24% av alla våldtäkter polisanmäls och av dessa ca 6500 förövare endast några få procent bestraffas för brottet. Många konstaterade att det finns brister i rättssystemet när det gäller processer om våldtäkt, förundersökningar, polisens och domarnas attityder osv.

VHEK medverkade också vid på ett stort möte i Rinkebys Folkets hus, där alla föreningar i närområden medverkade. Många samhällsfrågor var uppe på dagordningen. ”Gräsrötter då och nu” fortsatte med ett möte den 10 december. Mer info om detta kommer senare.

Varken hora eller kuvad i Norrköping

Vi gratulerar Norrköping och våra medlemmar för att VHEK startade 11 dec i Norrköping!

Kommande aktiviteter:

Som bekant är den 20 januari Fadimedagen, då var det 11 år sedan det tragiska hedersmordet skedde. Detta hade skakat hela samhället och väckt många frågor som än idag letar många svar och lösningar som Fadime Sahindal själv upplyste om för ca 12 år sedan. Vi har bjudit Carin Götblad som är nationell samordnare när det gäller mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterade brott. Integrationsminister Erik Ullenhag är också bjuden. Seminariet anordnas på ABF Stockholm 21 jan kl.18.

Varken hora eller kuvad tillsammans med ABF-Skärholmen, Fritidsenheten, Andra hemmet samt Röda korset bjuder er alla det till en samtalskväll den 13 februari kl 18 på Andra hemmet (Ungdomshuset) i Skärholmen, om erfarenheter att vara ungdom, att bo i Sverige och i en förort. Att vara föräldrar till tonåringar ställer alltid större krav och engagemang, bor man i ekonomiskt och socialt utsatta områden är det ännu svårare, inte minst för ungdomarna men också för föräldrarna att känna sig trygga. Vi kommer att diskutera diskriminering, rasism, hedersproblematik, demokrati och mänskliga rättigheter.

Medlemskap

Stöd föreningens verksamhet genom att betala medlemsavgiften för 2013. Avgiften är 100 kr, men endast 50 kr för studerande, pensionärer och arbetslösa och endast 5 kr för ungdomar under 18. Avgiften betalas genom en insättning på vårt postgironummer: 420 399-8. Märk inbetalningsavin med ”Medlem 2013”, och skicka därefter ett e-mail med namn och kontaktuppgifter till varkenhoraellerkuvad@gmail.com

Styrelsemöten

Föreningens styrelsemöten är öppna för medlemmar. Alla är välkomna att komma och få mer information om vad som händer och själv engagera sig. Mötena äger rum en gång i månaden. Nästa möte kommer att hållas på Kulturhuset 20 dec kl.17.30.