Nyhetsbrev april

Kära medlemmar och VHEK-vänner,

Nu är det äntligen vår och årsmötet nalkas den 29 maj! Alla medlemmar är välkomna att delta på årsmötet som hålls i ABF-huset kl 18.00. Efter mötet blir det stand up med komikern Melody Farshin och debatt om förortsfeminism. Inbjudan till årsmötet kommer under veckan.

Introduktionsmöte
I mitten av april höll föreningen ett introduktionsmöte om VHEK där både nya och gamla medlemmar deltog. Under en och en halv timma diskuterades allt från feminism, antirasism till föreningens värderingar.

Gräsrötter då och nu
Brännande frågor om diskriminering, rasism, hedersförtryck, arbetsmarknad, hälsa och sexualitet och mycket annat har i två-tre år samlat kvinnor och män, tjejer och killar till spännande samtal om feminismens framtid, under rubriken Gräsrötter då och nu. Den 13 april deltog bland annat Wuokko Knocke, docent i sociologi och en pionjär när det gäller forskning om invandrares arbetssituation. Nästa gräsrotsmöte hålls i maj.

Samarbete med fritidsgårdar
VHEK har startat ett samarbete med stadsdelsförvaltningen i Rinkeby/Kista angående tjejers frånvaro på fritidsgårdarna. Personalen på en av fritidsgårdarna berättade att sex av sju kvällar är det nästan bara killar på alla gårdarna. Undantaget är på torsdagskvällarna då det är tjejkväll. Enhetschefen vill förbättra situationen och har bjudit in VHEK till att tillsammans med Rädda Barnens tjejforum utbilda och diskutera med personalen på gårdarna. Föreningen kommer även att starta upp ett liknande samarbete i Rågsved.

Riksdagsbesök
Amineh har haft besök av två klasser från vuxenutbildningen i Södertälje i riksdagen. Det handlade om utbildning och kvinnors rättigheter.

Skärholmsdagen och Verdandi
Föreningen var med och planerade Skärholmsdagen som kommer att vara i september. Årets tema är dans och VHEK kommer att delta med någon aktivitet och ett informationsbord. VHEK fortsätter sitt samarbete med Verdandi.

Husby träff
Fredagen den 26 april var det en debatt om förortsfeminism i Husby. Kvinnorna berättade om möjligheter och begränsningar i Husby.

St Botvids gymnasium
I slutet av april hade föreningen en informationsträff för lärarna på Språkintroduktion, före detta IVIK-programmet, i St Botvids gymnasium. Informationen handlade om VHEKs arbete men också om det utbildningsprojekt om demokrati, jämställdhet och hedersförtryck som föreningen söker pengar för.

Kommande aktiviteter
Under maj månad har föreningen ett späckat schema med bland annat deltagande i feministiskt forum, arrangör av en seminarieserie om den arabiska våren och i slutet av månaden årsmöte. Den 11:e maj arrangeras Feministiskt forum för åttonde gången på ABF-huset i Stockholm. I år kommer forumet att lägga fokus på praktisk feminism. Årets tema är ”Feminism – så funkar det!” och syftar till att lyfta fram positiva exempel av vardagsfeminism. VHEK arrangerar två debatter. Den första, Högerextremism som hot mot jämställdheten – erfarenheter och strategier, handlar om högerextremismens hot mot jämställdheten och en diskussion om framtida strategier för att få kunskap om hur feministiska krafter har jobbat med frågorna i andra länder. Den andra debatten är Gräsrötter då och nu – hur lär vi oss av varandra? – ett samtal den senaste tidens backlash för feminismen och en diskussion om vilka feministiska metoder och praktiker vi kan utveckla tillsammans.

Den 14 maj visas filmen Den gröna cykeln av Haifaa al-Mansour i riksdagen med efterföljande diskussion.

Den 23-24 maj har VHEK bjudit in Samar Yehia från den egyptiska organisationen Womens´ Freedom för att, som en del av en seminarieserie, samtala om Kvinnors deltagande i politiska förändringsprocesser: den arabiska våren. Vilken är kvinnorörelsernas roll i politiska omställningsprocesser i dag? I Nordafrika och Mellanöstern har kvinnorna gått i spetsen för uppror mot diktaturer. Vad händer nu? Ser vi en backlash eller framsteg trots allt? Vad säger svenska kvinnorörelser om kvinnors deltagande i förändringsprocesser här och i andra länder? Samar Yehia

kommer att samtala om detta med flera experter från Sverige. Det kommer mer information om det internationella besöket i slutet av maj.

Årsmötet är den 29 maj kl 18.00 i ABF huset. Alla medlemmar är välkomna att delta.

Den 30 maj bjuder VHEK tillsammans med ABF i Botkyrka, Botkyrka Folkhögskola och Verdandi politikerna i kommunen om vad man har åstadkommit eller vilka framsteg har gjorts för de osynliggjorda kvinnor i kommunen vad gäller utbildning och sysselsättning sedan hållbarhetsveckan i mitten av september 2012.

Under juni månad hålls bland annat ett seminarium den 5 juni i riksdagen om statliga medel till trossamfund – en analys ur jämställdhets- och demokratiperspektiv i riksdagen och den 6 juni anordnar Asylrörelsen i Stockholm en demonstration där VHEK kommer att delta.

Medlemskap

Stöd föreningens verksamhet genom att betala medlemsavgiften för 2013. Avgiften är 100 kr, men endast 50 kr för studerande, pensionärer och arbetslösa och endast 5 kr för ungdomar under 18. Avgiften betalas genom en insättning på vårt postgironummer: 420 399-8. Märk inbetalningsavin med ”Medlem 2013”, och skicka därefter ett e-mail med namn och kontaktuppgifter till

varkenhoraellerkuvad@gmail.com.

Hälsar,

Amineh Kakabaveh, ordförande Varken Hora eller Kuvad