Nyhetsbrev April–Juli

Kära medlemmar och intresserade av Varken hora eller kuvad!

Sedan vårt förra nyhetsbrev har vi varit engagerade i diverse aktiviteter. En av de stora händelserna är invigningen av vår lokal i Folkets Hus Hallunda, som ägde rum den 16 april. Ett sextiotal personer samlades för att ta del av invigningsprogrammet bestående av tal framförda av: Amineh, Esabelle Dingizian och Andreas Dahlgren. Martin Svensson svarade för musikunderhållningen och föreningens egen stand-up artist, Melody Farshin lockade till skratt. Kvällen avslutades med en debatt arrangerad i samarbete med ABF Botkyrka-Salem under parollen ”Diskriminering föder förtryck” med Amineh och Merhdad Darvishpour. Under denna kväll kom vi också i kontakt med flera flickor och yngre kvinnor som är drabbade av hedersvåldet och förtryckets begränsande kyskhetskrav.

Projektet ”Respektguiden som verktyg för implementering i förorterna” fortlöper i enlighet med planeringen och vi har föreläst för ett hundratal niondeklassare på Rinkebyskolan utifrån Respektguidens teman om demokrati, respekt, jämställdhet och likabehandling. Vi har även deltagit i en paneldebatt om demokrati, mänskliga rättigheter och medborgerliga skyldigheter (och rättigheter). Denna aktivitet och föregående arrangerades i samarbete med ABF i Rinkeby under det lokalt anordnade Demokrati forum, 17-18 april. Vidare bedriver vi kill- och tjejgrupper för eleverna på det internationella programmet vid S:t Botvids gymnasium. I grupperna diskuterar vi Respektguidens teman utifrån såväl demokrati, mänskliga rättigheter och barnkonventionen, som jämställdhet och likabehandling.

Inom ramen för projektet har vi hållit en informationsträff på fritidsgården Lyktan i Hässelby för personal inom skola, elevhälsa, fritid och fältarbete. Vi har även besökt fritidsgården Tuben i Farsta för att diskutera hur vi kan samarbete i projektet. Utöver detta har vi kontakter med flera fritidsgårdar, ungdomsföreningar, skolor, socialtjänsten och kvinnojourer för fortsatt samarbete. Dessutom har vi haft diverse möten rörande föreningens ordinarie verksamhet med olika organisationer, däribland Rädda Barnen och Ordfront, samt med enskilda individer.

Det är dock inte bara Stockholmsregionen som är intresserade av vår förening och det pågående projektet. Örebro, Västerås och Göteborg har också visat intresse för det arbete vi bedriver. Till dessa orter sträcker sig också det individuella stöd och rådgivning vi ger till flickor och unga kvinnor angående tvångsgifte och olika former av livsbegränsningar. Vi planerar bland annat att starta gruppverksamhet för ungdomar i Vivallaskolan i Örebro under hösten.

Vi har fått en del media publicitet den senaste tiden. Söndagen den 22 mars publicerades Varken hora eller kuvads artikel: Vem lyssnar på förortsfeminismens röster? i Svenska Dagbladet. Se!: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2628709.svd

Därutöver har Botkyrkas lokala tidning, Södra Sidan publicerat två reportage om vår verksamhet: dels om invigningen av vår lokal (090418), dels om gruppverksamheten i S:t Botvids gymnasium (090516). Se!: www.sodrasidan.se

Vi har haft två styrelsemöten, den 2 april och den 7 maj. Vårens sista styrelsemöte kommer att hållas den 16 juni, klockan 19:00 i Rädda Barnens lokaler, Norrtullsgatan 41. Varmt välkomna!

Vårt framtida kalendarium erbjuder i skrivande stund följande:

Den 28 maj föreläser Amineh om demokrati, diskriminering och feminism på Långholmens folkhögskola. Samma dag mellan klockan 08:15-12:00 deltar Amineh i Vänsterpartiets temadag om mäns våld mot kvinnor som äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen. Sista anmälningsdag den 20 maj. Se inbjudan på vår hemsida!

Vi kommer med största sannolikhet att finnas med i Visby under Almedalsveckan. Om så, kommer vi att hålla en föreläsning om föreningens verksamhet. Vi har också långtgående planer på att anordna ett seminarium med temat hedersrelaterat våld och förtryck utifrån ett internationellt anti-rasistiskt och feministiskt perspektiv. Datum, tid och plats kommer att anslås på hemsidan så snart planerna är fastställda. Håll utkik!

Under sommaren kommer vi att bedriva gruppverksamhet för ungdomar i flera förorter. Vi återkommer med information om när och var!

Vi passar på att redan nu önska er en underbar sommar!

Varmaste hälsningar från styrelsen genom

Amineh Kakabaveh & Maria Ekholm