Nyhetsbrev April

Kära Vhekmedlem och sympatisör,

Lördagen den 6:e april hölls vårt 17:e årsmöte i Skärholmen. Förutom styrelsen och medlemmar var en av våra ambassadörer Per Westberg på plats.

Låt oss presentera vår styrelse:

Amineh Kakabaveh, Lisbeth Sundén Andersson, Carina Hägg, Tobias Berg, Gursimer Singh, Helin Güler Gül, Johanna Keskitalo, Korkut Duman, Gurleen Kaur, Birgitta Almström och Rebecka Barjosef. 

Under årsmötet berättade en av våra unga medlemmar, ”Lina”, om det skrämmande förtryck och det hot hon har varit utsatt för av sin far och sin bror. Sedan hon var 12 år har hon tvingats flytta 14 gånger inom Sverige. Hon lever under skyddad identitet just pga av att kvinnors och flickors frigörelse är det största hotet mot patriarkala och gamla sedvänjor som hedersförtrycket utgörs av.

I Sverige, liksom i många andra länder i världen har kvinnorörelsen spelat en betydande roll i kampen för såväl sekularism som barns och kvinnors rättigheter. I hög grad har kampen handlat om kvinnors rätt till sina kroppar och rätten att välja och/ eller välja bort religion. När Varken hora eller kuvad, VHEK, (Ni Putes Ni Soumises) bildades 2003 i Frankrike blev organisationen genast en viktig kraft i kampen för kvinnors och flickors livsvillkor i storstädernas förorter. Organisationen tog striden mot den diskriminering och rasism som drabbade unga, och då särskilt flickor, med rötter i Frankrikes tidigare kolonier. 

I flera andra länder ser vi samma kamp. I Tunisien har nyligen kvinnorörelsen tvingat myndigheterna att stänga ett tjugotal fundamentalistiska koranskolor. I Libanon kämpar kvinnor mot barnäktenskap och i Iran slåss kvinnor mot den islamistiska tvångsslöjan.

I Sverige har vi i VHEK i sjutton år kämpat för att synliggöra diskriminering och hedersförtryck som Lina och de andra hundratusentals unga vuxna utsättas för. Vi har också tvingat fram en del politiska lösningar. Vi har varit med om att förändra debattklimatet så att frågan om hedersförtryck nu blivit en fråga som de politiska partierna måste ta på allvar. Viss nödvändig lagstiftning har kommit på plats eller är under beredning. 

Men mycket finns kvar att göra för att trygga en som “Lina” och andra unga för att få ta del av vår frihet och de feministiska landvinningar som råder i Sverige.

Under vårt årsmöte lyfte vi några av våra krav som bland de viktiga för att garantera alla barns rättigheter:

  • Vi tycker att ett sekulärt Sverige har religiösa skolor ingen plats.
  • I förskola och skola ska minderåriga barn vara fria från religiös utstyrsel, därför vi vi för att slöja på barn ska förbjudas. 
  • Ideella organisationer och trossamfund som bidrar till hedersnormernas upprätthållande, och som förnekar kvinnors och homosexuellas rättigheter ska inte vara berättigade till offentliga bidrag.   
  • Kunskapsnivån om hedersförtryckets olika uttryck måste höjas i hela det svenska samhället. 
    Hedersutsatta som vänder sig till myndigheter som socialtjänsten och polisen eller till skolan ska inte behöva uppleva att dessa i sin tur vänder sig till religiösa företrädare för råd eller medling. 
  • Kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck måste förmedlas redan i grundskolans sex- och samlevnadsundervisning, men också i utbildning och fortbildning för de yrken och professioner som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa frågor.

Vårt arbetet både i skolorna och i förorterna fortsätter för alla barn och kvinnors lika värde. Tveka inte om du vill boka oss för workshops eller föreläsning i din skola, på din arbetsplats osv. Hör av dig då på info@vhek.se.

Vi  önskar er alla en skön påskhelg!
Amineh Kakabaveh, ordförande 


Månaden som gått

Den 9 April bjöd vi in jämställdhetsministern Åsa Lindhagen till Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot förtryck och diskriminering i hederns namn. Även Vhek och Bred feministiskt Plattform deltog på mötet.

Vi lyfte våra krav vad gäller att tex stärka skydd för utsatta barn, strängare fängelsestraff för de som rövar bort barn i skolålder, stoppa religösa skolor, stoppa bidragen till icke toleranta organisationer och föreningar som inte respekterar kvinnors och homosexuellas rättigheter och inte tar avstånd från hedersförtryck mm.

Den 10:e april var VHEK inbjuden under sakrådet för internationella jämställdhetsfrågor. Under sakrådet lyfte vår representant frågan om varför inte hedesförtryck nämndes i talet vid FN:s kvinnokommissions årliga möte. Vı p VHEK förväntar oss att hedersförtryck uttrycks i 2019 års tal men även att regeringen står värd för ett sidoarrangemang med hedersförtryck som tema.

Vår ordförande Amineh Kakabaveh har varit i Göteborg och hållit seminarier om hedersförtryck hos ett fullsatt Solidaritetsföreningen, men också på vår kurs i hedersförtryck på Viskadalens Folkhögskola. 

2 April: Vi höll även en manifestation utanför Riksdagshuset för kvinnorättsaktivisten och advokaten Nasrin Sotoudeh som har fått 38 års fängelse och 148 piskrapp för att hon företräder kvinnors som är fängslade pga son kamp mot tvångsslöja.

Vi gjorde en snabb namnsamlingen på 2111 personer och Vår ordförande Amineh överlämnade till utrikesminister Margot Wallström.

Föreläsningar och workshops på flera skolor runt om i Stockholm och i Västsverige

31 mars: Varken Hora eller Kuvad var bjuden på föreläsning om hedersförtryck för Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm.

2 april: Föreläsning på Kungsholmens gymnasium. 

På internationella kvinnodagen anordnade VHEK och Blå Vägen i Skärholmen och Blå Band Spånga aktiviteter och diskussioner kring hedersförtryck och hedersvåld.

Även i Botkyrka, Fittja höll vi ett seminarium för kvinnorna i orten – i samarbete med AFB, Verdandi, Kvinnojouren i Borkyrka.

Jämställdhetsministern Åsa Lindhagen och Lena Aag från Jämställdhetsmyndigheten deltog i våra välbesökta seminarier och debatter.

Senare på dagen medverkade vi i en 8:e marsdemonstration som utgick från Humlegården i Stockholm.