Nyhetsbrev April

Bästa Medlem och sympatisör!

Det går inte att undgå att beröra det fruktansvärda attentat som skedde i Stockholm på fredagen och vi skänker en tanke till offren och deras anhöriga. Nu, mer än någonsin, är det viktigt att vi står upp för demokratiska värden och fortsätter att möta medmänniskor i det offentliga rummet för att visa att vi inte låter oss stoppas av mörka krafter. Vi fortsätter kämpa för ett öppet samhälle med respekt för våra medmänniskor.

Att Kalla Faktas program om moralpoliser i förorten har rönt stor uppmärksamhet kan inte heller ha undgått många. Tyvärr är varken könsapartheid i skola och bussar någon nyhet, och tyvärr inte heller Aftonbladets avslöjande om hur islamistiska predikanter vill hindra flickors och kvinnors rörelsefrihet utan förmyndarskap i Sverige.

I en debattartikel sommaren 2015 skrev vi i VHEK exakt det som medierna nu åskådliggör. Därefter har vi varje dag själva fått bevittna problematiken.

Vi vet att många organisationer uppmärksammar kvinnors rättigheter, HBTQ-rättigheter, barn och ungas problematik i främst förorter och förtryck i hederns namn möter motstånd, liksom vi. Det motstånd som vi och våra systerorganisationer har mött under vår kamp är ofta tecken på att våra idéer har blivit mäktiga. Vi välkomnar att Kalla Fakta programmet nu synliggör den verklighet som allt för många lever i.

Tyvärr ser vi även att situationen förvärras på många håll i landet. Vi har ungdomar som tyr sig till extremistiska organisationer för att de saknar tillit för institutioner och myndigheter.

Nu gäller det att ta ställning. Det är bra att vår Statsminister liksom flera andra partiledare agerat. Samtidigt frågar vi oss, varför agerar inte makthavarna lika snabbt och starkt när våldet och förtrycket drabbar oss invandrade kvinnor och flickor? Det är inte förrän det även drabbar etnisk ”svenska kvinnor” som “Maria” som man reagerar.

Nu hoppas vi att diskussionen om moralpoliser får fler att agera och diskutera. Vi kommer oavsett motstånd att fortsätta vår kamp för att skapa ett starkt samhälle som bidrar till demokrati och mänskliga rättigheter.

Vi vill även önska alla en trevlig påsk!

Till sist passar vi på att hälsa alla välkomna till vår årsmöte den 13 maj i Bredäng (Stockholm). Det blir ett efterlängtat återseende. Vi hoppas att du kan komma!

Det finns mycket mer. Du kan ladda ner vårt April Nyhetsbrev här.