Nyhetsbrev: 8 mars-special

Nyhetsbrev: 8 mars-special

Kära medlemmar och VHEK-vänner,

Det är med stor glädje och energi som vi i föreningen Varken hora eller kuvad förbereder årets aktiviteter kring den internationella kvinnodagen. Som ni alla vet närmar sig 8 mars. Jämställdhet behövs mer än någonsin. Därför är VHEK också mer aktiva än någon gång tidigare under 8 mars, genom medverkan vid seminarier och demonstrationer på många olika platser i Stockholm.

Varken hora eller kuvads hektiska 8 mars-engagemang inleds med en föreläsning på Botkyrka folkhögskola den 6 mars. Föreningen kommer att hålla i ett föreläsningspass om maktrelationer kopplad till etnicitet, för att senare under dagen medarrangera seminariet Det bruna hotet mot jämställdhet på riksdagen. Seminariet börjar kl 13.00 och arrangeras tillsammans med Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn och Rädda Barnen Stockholm. Är du intresserad av att höra vad Anna-Klara Bratt, chefredaktör Feministiskt perspektiv och Anna-Lena Lodenius, journalist och författare, har att berätta om högerextremas syn på jämställdhet kan du anmäla din medverkan via varkenhoraellerkuvad@gmail.com

Naturligtvis finns vi även på plats vid den traditionsenliga 8 mars-demonstrationen som avgår från Södermalmstorg. Demonstrationen börjar kl 18.00 och arrangeras av 8 marskommittén, där Varken hora eller kuvad tillsammans med en uppsjö organisationer och aktivister ingår. Huvudparollen för i år är Feminism räddar liv! Samtidigt, klockan 18.00, inleds ett 8 mars-seminarium på BoCenter i Norsborg, där Amineh Kakabaveh och Helin Güler Gül från VHEK kommer att samtala om vikten av den internationella kvinnodagen, i ett arrangemang som är resultatet av ett samarbete mellan ABF, Varken hora eller kuvad och en rad andra organisationer aktiva i området. VHEK finns även på plats i Husby där Amineh talar vid ett samtal arrangerat av lokala kvinnoorganisationer.

Som vanligt är 8 mars-aktiviteterna utspridda, geografiskt såväl som tidsmässigt. Den 9 mars kommer vi även att delta vid två debatter som anordnas av Kvinnors rätt i Stockholm och inom ramen för den så kallade femkampen som Botkyrka kommun arrangerar i Tumba. Under rubriken Kvinnor i kris – vad händer med jämställdheten i finanskrisens spår debatterar Amineh Kakabaveh med start klockan 11.00 i Botkyrka konsthall.

Vid sidan av detta deltar Varken hora eller kuvad i 15:52-kampanjen, som leds av Sveriges Kvinnolobby. Som bekant är kvinnors löner fortfarande betydligt lägre än männens. Närmare bestämt är skillnaden 14.1 procent. Detta innebär att kvinnor arbetar gratis efter klockan 15:52 varje dag, vilket är oacceptabelt. För mer information om kampanjen, klicka på http://korta.nu/dkn5g där det finns information om seminarier, faktaunderlag och annat material om 15:52-rörelsen.

Den senaste tiden har förutom förberedelserna inför den 8 mars även inneburit en genomförd samtalskväll på fritidsgården Andra hemmet i Skärholmen.
– Vi vet att många ungdomar, speciellt tjejer, inte kommer till fritidsgårdarna och att föräldrarna inte riktigt vet vad det finns för aktiviteter. Därför bjuder vi in både ungdomar och föräldrar för att prata om det. Föräldrar ska känna sig trygga med att låta ungdomarna gå hit och att de träffar utbildad personal här, kommenterade Amineh Kakabaveh, ordförande i Varken hora eller kuvad inför samtalskvällen, till tidningen Södra sidan. Hela artikeln kan ni läsa här: http://korta.nu/firy9

Vidare vill vi passa på att flagga för den samtalsserie om hedersvåld som hålls på ABF-huset i Stockholm med start den 12 mars, då bland andra Amineh Kakabaveh talar om hedersvåldets specifika karaktär. Programmet börjar kl 18.00.

Samtidigt fortsätter även vårt långsiktiga arbete med Verdandi Botkyrka i syfte att mobilisera förortens kvinnor, en målgrupp som alltför ofta berövas sina fullständiga medborgerliga fri- och rättigheter. Därför är det viktigt att satsa på exempelvis workshops som syftar till att öka utbildningen och språkkunskaper i målgruppen. Detta fokus kommer vi även att ha i våra övriga samarbeten som just nu utvecklas, med fritidsgårdar, Tjejforum, ABF och folkhögskolor i Botkyrka och Skärholmen.

Med detta sagt vill vi mana alla våra intressenter att höja sina röster i kampen för ett jämställt samhälle. Vi har ett långt år med många uppförsbackar (i form av ett orättvist samhälle) framför oss, så låt 8 mars bli starten på en peppande vår där vi lägger i en ytterligare växel i engagemanget!

Hälsar,

Amineh Kakabaveh, ordförande Varken hora eller kuvad

Ekim Caglar, samordnare Varken hora eller kuvad