Nedtecknat: Om svensk vapenexport till diktaturer

Männens makt över kvinnor, sa samtalsledaren Arne Ruth, var en annan form av slaveri. Män byter sinsemellan ägarskapet över kvinnor. En änka måste be sin son om lov om hon vill gifta om sig. Det är hedrande för en man att döda en kvinna som passerat någon sexuell gräns eller bara varit ensam med en man. Exempelvis har en ung kvinna, som varit ensam med en man och sedan utsatts för en gängvåldtäkt, dömts till sex månaders fängelse och 200 piskrapp. Kvinnor får som bekant inte köra bil och den kvinna som gifter sig med en man måste dricka bröstmjölk från någon kvinna i sin mans släkt för att så att säga bli biologiskt accepterad.  Allt för länge har vi varit blinda för detta kvinnoförtryck i Sverige. Vi har varit beroende av billig olja och med hjälp av den höjt vår levnadsstandard. Detta är också en av orsakerna till bristen på kritik. Oljeinkomsterna används av Saudiarabien till att sprida wahabismen i världen, en fundamentalistisk form av islam. Där har det verkligen brustit i den undersökande journalistiken.

Så inleddes ett seminarium på Socialistiskt forum den 1 december 2012 om svensk vapenexport till Saudiarabien och till andra länder som förtrycker kvinnors mänskliga rättigheter. Amineh Kakabaveh, ordförande i föreningen Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot (V), sa att Saudiarabien borde skambeläggas för sin könsapartheidspolitik. Under året hade hon debatterat med ansvariga ministrar om detta samt tillsammans med en riksdagsledamot från miljöpartiet skrivit en motion om vapenexporten. Lagstiftning bör i varje handelsavtal särskilt beakta kvinnors mänskliga rättigheter. Det var också är en skandal att kungen och drottningen besökt Saudiarabien och att drottningen satte på sig slöja, en av symbolerna för förtrycket i det landet. Religionen används för att förtrycka hälften av den saudiska befolkningen.

Sofia Tuvestad från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) instämde i att kvinnoförtrycket är extremt i Saudiarabien, Den svenska vapenexporten har ökat med 300 procent under senare tid. Hälften går till länder i krig eller där mänskliga rättigheter kränks. Just sådana länder kom ofta i konflikt. Sverige ägnar sig allt mer åt att upprusta i andra länder och allt mindre åt nedrustning. IKFF ser fram mot den parlamentariska utredning som tillsatts och som ska skärpa reglerna mot vapenexport till icke-demokratiska stater. I dag brister både ansvarstagande och transparens. Det parlamentariskt sammansatta vapenexportrådet arbetar under sträng sekretess, myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) likaså. Där får man inte insyn.

Walter Mutt, riksdagsledamot (MP), instämde i att man måste se till kvinnors rättigheter. Vapenexport till länder med könsapartheid är en skandal. Miljöpartiet vill införa strikta demokratiska kriterier.  Det är obegripligt att kungen och drottningen begav sig till Saudiarabien när de exempelvis vare sig far till Nordkorea eller Vitryssland. Själv sitter han i exportkontrollrådet med insyn men utan kontroll. Efter den arabiska våren har dock alla partier en större benägenhet att säga nej till sådan export.

Så länge det förhåller sig så i Saudiarabien förordade han en ekonomisk bojkott.

Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD), sa att hennes parti motsätter sig denna export och har hjälpt till att driva fram utredningen. Det är nog inte kungahuset som bör klandras för besöket i Saudiarabien utan snarare UD som ville att det skulle ske. Kungen ifrågasatte beslutet. Viljan att driva igenom ny lagstiftning brer ut sig. KD har krävt ökad öppenhet i exportkontrollrådet, att kriterierna för mänskliga rättigheter och demokrati ska skärpas och ifrågasätter om vapenexport verkligen är i överensstämmelse med svensk politik för global utveckling (PGU).

Anna Steele, riksdagsledamot (FP) och ordförande i Liberala kvinnoförbundet, höll med om det som sagts. Hennes personliga åsikt är att någon vapenexport inte bör förekomma överhuvudtaget och att omställningar kan ske för att istället få fram miljövänlig teknik. Man måste också ta hänsyn till barns rättigheter i sammanhanget, nära knutna till kvinnornas. Flickor kan exempelvis giftas bort vid nio års ålder i Saudiarabien.

Sofia påpekade att svensk vapenexport huvudsakligen består av spanarutrustning, vilket inte är lämpligt när det gäller stater som utövar ett systematiskt förtryck av befolkningen.

Eva Nauckhoff, i styrelsen för föreningen Varken hora eller kuvad