Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas internationellt och i Sverige!

Pressmeddelande från Varken Hora eller Kuvad med anledning av FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor 

522886_165252923598734_1081789297_nVärlden över utsätts kvinnor för mäns våld. Mäns våld mot kvinnor tar sig olika uttryck i olika tider och på olika platser. Barbariet i modern tid har riktat sig mot kvinnor och flickor i Sudan, i Saudiarabien, i delar av Afrika, i Syrien och Iran mördas vidtas och halshuggs kvinnor särskilt  yazidiska kvinnor och unga flickor av  jihadistiska grupper. Vi glömmer inte heller flickorna i Nigeria som i hundratal har kidnappats och våldtagits av jihadistgrupper.  På samma sätt jagas kristna, kurdiska och andra kvinnor i Mellanösternregion. Kvinnor förföljs av olika Islamiska stater och andra fundamentalistiska grupper runt om i världen, inte bara i avlägsna länder. I Sveriges förorter hör vi berättelserna om moralpoliser vars syfte är att kontrollera kvinnor och deras liv.

100.000 unga vuxna i vårt land är utsatta för olika förmer av förtryck i heders namn och har inte samma rättigheter och möjligheter och deras drömmar om ett fritt liv släcks väldigt tidigt i livet. Ändå blundar vi i rädsla för att bli kallade för rasist och islamofobi. Många vill få det att framstå som att det är bara muslimska kvinnor  och barn är utsatta.

I Sverige mördas enligt statistik minst 17 kvinnor av män varje år. Flera tusen våldtäkter anmäls och tiotusentals fall av kvinnomisshandel anmäls – ändå ställs väldigt få av förövarna inför rätta i brist på bevis och okunskaper om könsmaktsordningen.

Det här är en FN-dag kära systrar. Men i FN finns många medlemsländer som inte respekterar kvinnors rättigheter. I Iran utsätts kvinnor för syraattacker mot ansiktet. I Saudiarabien praktiseras könsapartheid. I Indien utförs dagligen våldtäkter. Och i Sverige dör varje år ett 20tal kvinnor av mäns våld. Alla dessa saker bryter mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Länder som bryter mot denna deklaration i lagstiftning eller genom att inte stoppa våldet mot kvinnor har ändå en plats och lika rättigheter i generalförsamlingen. Vi kräver att Ban Ki Moon tar kvinnors situation på allvar och agerar!

Varken Hora eller Kuvad har med feminismen och antirasismen som grund jobbat i 10 år framförallt i våra förorter för att stärka kvinnor och deras rätt till självbestämmande och frihet från våld. Mäns våld mot kvinnor är ett brott mot mänskliga rättigheter och kvinnokonventionen som sker varje dag över allt i världen. Och vi kan inte krossa det om vi inte förstår att våldet har sin utgångspunkt i patriarkala maktstrukturer. Det gäller det våld som sker i hederns namn precis som allt annat våld.

När vi på skolor där vi föreläser träffar 14åriga tjejer som är rädda att bli bortgifta måste vi agera. När kvinnor kastas från balkonger och polisen avskriver det som olyckor och självmord måste vi agera. När staten bara ger 10 procent av det ekonomiska stöd till kvinnorörelsen som man ger till religiösa samfund som sprider kvinnohat och homofobi måste vi agera.

Systrar! I somras hade vi en hetsig debatt om förorten. Vi i Varken Hora eller Kuvad är stolta över att kalla oss för förortsfeminister. För vet ni vad systrar? De rättigheter som gäller kvinnor i innerstaden ska även gälla kvinnor i förorten, eller på landsbygden. De är universella mänskliga rättigheter. Frihet från våld och förtryck ska alltid komma i första rummet. Därför måste vi fortsätta kämpa!
Kampen fortsätter systrar!

logo

 

 

 

 

25/11 är vi med och arrangerar en ljusmanifestation på Medborgarplatsen. Mer information om det kan du hitta här:
Ljusmanifestation

Mer information:
Amineh Kakabaveh
Ordförande
Varken Hora eller Kuvad
Telefon: 076 130 1236

Jonas Lundgren
Projektledare
Varken Hora eller Kuvad
Telefon: 073 535 7576