Måndagsträffar med Rädda Barnen

Träffarna genomförs på hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, vid Stureplan.  Arrangör är Rädda Barnens distrikt i Stor-Stockholm. Alla träffarna börjar klockan 19.00 och är avgiftsfria.

 Välkommen!

 Måndagen 9 november

 ”FÖRTRYCK OCH DISKRIMINERING MOT BARN OCH UNGDOMAR I HEDERNS NAMN”

I våras presenterades rapporter om ”hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms stad.” 2 300 niondeklassare på 36 skolor har besvarat enkäten. Utredningen konstaterade att var tionde flicka, minst 3 000, lever med oacceptabla inskränkningar relaterade till hedersetiken.

Till exempel får de inte delta i alla skolaktiviteter. Förtrycket drabbar också fler än 1 200 pojkar i samma ålder. Ungdomsstyrelsen, som genomfört en stor, riksomfattande enkät bland ungdomar konstaterar att ca 70 000 ungdomar i landet upplever att dom inte själva får välja sin livspartner. Dessa inskränkningar hindrar dessa ungdomar från att dra nytta av de rättigheter och möjligheter som tillkommer alla som lever i Sverige.

Mycket har gjorts och görs för att stödja de redan utsatta och hotade ungdomarna, men vad kan vi göra för at de inte skall hamna i denna diskriminering? Kan man förändra det diskriminerande hederstänkandet som begränsar ungdomarnas livsutrymme?

 Kickis Åhré Älgamo inleder kvällen med att presentera rapporten.

I panelen medverkar socialborgarrådet Ulf Kristersson (m), Karin Rågsjö (v), vice ordförande i Social- och Arbetsmarknadsnämnden, Margareta Olofsson, Rädda Barnen i Stockholm och Dilsa Demirbag-Sten, Röda korsets styrelse. Medverkar gör också Aisha Mussa Gaas, systerjouren Somaya och Amineh Kakabaveh från ”Varken hora eller kuvad