Lokalgrupperna under året som gått

VHEK växer och vi har flera lokalgrupper runt om i landet. Just nu finns vi i Göteborg, Uppsala, Skåne och Norrköping men vi blir allt fler! Under under året som gått har eldsjälarna i de lokala grupperna arbetat för att engagera sitt närområde genom aktivism. I denna text berättar vi om några av de aktiviteter som VHEKs lokalgrupper arrangerat och deltagit i under 2017 samt blickar framåt.

I Göteborg finns det en särskild problematik kring unga män som ansluter sig till IS. Något som vi i VHEK även såg återspeglas i vår undersökning 1200, där 13% uppgav att de känner någon som har sympati för religiös extremism samt 82% av tjejerna uppgav att deras frihet och livsutrymme var begränsat. Det är mycket allvarligt och VHEK Väst är en stark röst i Västra Götaland för att ta dessa problem på allvar. I maj hölls ett panelsamtal på Blå stället om just gängvåldet och hedersvåldet. Under hösten har lokalgruppen även samlat många nyfikna på medlemsmöte som gav många nya bekantskaper och erfarenheter att använda framöver. Under 2018 anordnar VHEK en distanskurs tillsammans med Viskadalens folkhögskola utanför Borås!

I vår minsta lokalgrupp, VHEK Norrköping, genomför vi aktiviteter trots vår storlek! Under våren 2017 träffade vi en grupp unga nyanlända svenskar som genom samverkan i området fick lära sig om demokrati och mänskliga rättigheter. Att träffa personer som saknar framtidstro och att sedan hjälpa dem att se en annan väg framåt än segregation, fundamentalism och förtryck är otroligt inspirerande! Vi hoppas på ännu fler möten i Norrköping under 2018

VHEK Skåne har ett brett upptagningsområde och tillsammans med andra grupper har vi verkat i Malmö, Ystad  och Lund för att nämna några orter. Vi har haft möten med

med politiker, tjänstemän och idéburen sektor i syfte att öka samverkan kring frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck i Malmö, men även i området i stort. Våra nära kontakt med kvinnojourer visar att kvinnor och flickor är utsatta. Vi arbetar för att vi under 2018 får ännu fler aktiva i Skåne och hoppas även kunna genomföra en kartläggning i området.

I Uppsala arbetar en grupp hängivna personer med VHEK Uppsala. Under året som gått har vi utbildat styrelsen i våra frågor och VHEK Uppsala fortsätter att vara en viktig del av stadens föreningsliv. Under hösten har vi samarbetat med ABF och genomfört en feministisk festival i Gottsunda. Engagemanget för våra frågor är stort i Uppsala och vi är övertygade om att 2018 är vårt år!

Är du nyfiken på att engagera dig i någon av våra lokalgrupper eller är du rentav intresserad av att starta en ny på din ort? Kontakta oss på info@vhek.se