Linda Nordlund: Med skam och heder i kroppen

Hederskultur är ett märkligt ord – det är inte särskilt hedersamt att med våld och hot tvinga sina döttrar till underkastelse. Eller att tvinga sönerna att kontrollera sina systrar, av rädsla att förskjutas av familjen om de vägrar. Hederskulturen är en tradition från klansamhället, där familjens status sitter mellan dotterns ben. Den som uppfostrar kyska döttrar har lyckats, den vars dotter får dåligt rykte måste böja sitt huvud i skam – tills familjens heder kan tvättas ren i hennes blod. Familjens anseende i umgängeskretsen är viktigare än något annat.

Klicka för att läsa originella texten på www.svd.se