Respektguiden

Du må vara vit eller svart, gul eller blå, lång eller kort, homo-, bi-, trans- eller heterosexuell, ateist, muslim, buddist, jude eller kristen. Alla förtjänar respekt!

"För den som växer upp med hedersnormer är tystnadskulturen svårare att bryta och oftast kan man inte känna stöd från familj eller den närmaste omgivningen. Syftet med Respektguiden är just att göra fler medvetna och våga tala om det som är svårt.”
Amineh Kakabaveh

Courses in the book

Läs Respektguiden

Respektguiden ger läsaren egna verktyg för att arbeta emot hedersnormer sexuella trakasserier, för ett jämställt och inkluderande samhälle. Detta arbete börjar med att respektera sig själv och att respektera andra. Det handlar om att respektera lagar, men också om att bli medveten om hur lagarna skyddar våra gemensamma rättigheter inte minst unga flickors rättigheter.

Om

Respektguiden

Så, vad menas då med respekt? Vet du det? Kan du respektera andra utan att också respektera dig själv? Vad är det som gör dig till en respekterad person, värd att respekteras men också till respektfull inför andra?

"RESPEKTGUIDEN upplyser dig om dina rättigheter, men den för också en dialog med dig som läsare. Den berättar om en verklighet som ungdomar lever i, men den ger också verktyg för ett mer jämställt och inkluderande samhälle. Tusentals unga har redan läst inspirerats av boken."

E-Bok på köpet

Beställ Respektguiden Idag

På köpet får du Respektguiden i PDF-format

Loading...

Processing Order...

Please wait while we process your payment...

Please wait while we redirect you...

X