Varken hora eller kuvad fördömer den turkiska regimens beslut att lämna Istanbulkonventionen

Varken hora eller kuvad fördömer den turkiska regimens beslut att lämna Istanbulkonventionen.

Kvinnor över hela Turkiet har samlats på gator och torg i över ett år för att stoppa president Erdoğans antifeministiska förslag. Den 19:e mars beslutade ändå Erdoğans regim att lämna Istanbulkonventionen från 2014. Kvinnorörelserna tog emot detta beslut med stor oro. Att överge ett av Europas viktigaste rättsliga instrument för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och flickor – Istanbulkonventionen.

Vi i varken hora eller kuvad samarbetar med kvinnorörelsen i Turkiet inte minst med de kurdiska kvinnornas kamp och vi är alla bestörta över beslutet som Turkiet har fattat.

Istanbulkonventionen har förtydligat det strukturella våldet och inte minst mäns våld i hemmet som kvinnor och flickor utsätts för varje dag. Konventionen har också betonat vikten av att arbeta mot mäns våld mot kvinnor och flickor. Det finns stort motstånd mot arbetet mot våld mot kvinnor runt om i hela världen. Det är dags för solidaritet med kvinnokampen. Vi förväntar oss att den svenska feministiska regeringen både agerar genom att protestera mot detta beslut i EU och att de fördömer detta.