Irans kvinnor – 30 år efter revolutionen

Angår det sverige?

Amineh Kakabaveh (v), Carina Hägg (s), och Bodil Ceballos (mp) bjuder in till ett seminarium om kvinnors mänskliga rättigheter i Iran.

Datum: onsdagen den 6 maj 2009
Tid: 13.00–15.30
Lokal: Mittpoolen, Riksdagshuset, Riksgatan 2

Program:

13.00 Amineh Kakabaveh hälsar välkommen.
Ett tal av Shahin Mohammadi, kvinnoaktivist från irnska Kurdistan

13.05 Minoo Jalali, advokat och kvinnoaktivist, aktiv i de Brittiska advokaternas kampanj för asylsökande och invandrade kvinnor i Storbritannien.

13.20 Haideh Daraghai, professor och kvinnoaktivist

13.35 Fikapaus

13.45 Paneldebatt med Bodil Ceballos, (mp), Carina Hägg, (s), Amineh Kakabaveh, (v), Mehrdad Darvishpour, forskare och statsvetare, Stockholms universitet, Sedika Muhamadi, ordförande IKKFF, och Golale Sharafkandi, Kurdistan democratic Women Union.

Samtalsledare: Ulla Hoffman och Massod Mafan

15.00 Frågor från publiken

15.20 Avslutning

Anmäl dig senast torsdag 29 april till:
anastasia.sward.lindblom@riksdagen.se
Tel: 08-786 45 76