Internationella kvinnodagen 2022

Hej kära medlem, ambassadör och alla Vheks supportrar,

Idag, 8:e mars är en dag då kvinnor över hela världen tillsammans kräver mänskliga och demokratiska fri- och rättigheter. Kvinnor och flickor har länge gått i främsta ledet i den kampen.

På många håll i världen är kvinnofientliga krafter på frammarsch och varje dag sker brott mot våra grundläggande rättigheter. Mäns våld mot kvinnor, hedersvåld och hedersbrott där barnäktenskap, könsstympning, arrangerde äktenskap, begränsningar i kvinnors och flickors vardag är några exempel på kränkingar som drabbar kvinnor och flickor här hemma i Sverige och i andra delar av världen.  

Rysslands olagliga krig och invantion av Ukraina har drabbat främst kvinnor och barn. Vi ser överallt där krig pågår blir kvinnor och barn krigets ansikte.

I Iran och Saudiarabien har kvinnor i över 40 år levt under sharialagar och könsapartheid. Men de iranska kvinnorna har länge utmanat, mullorna, deras  kvinnofientliga sharialagar och förtryckande  hederskultur. Ett exempel i kampen mot kvinnoförtrycket är kampanjen “Vita onsdagar” då kvinnorna tog av sina slöjor och hijab .  Tusentals kvinnorättsaktivister  är fängslade i dessa länder. 

De länder, vars lagar bygger på barbari mot den halva av befolkningen som är kvinnor, förtjänar inte fullvärdigt medlemskap i FN!

I flyktinglägen i Myanmar, i Jordanien, i Syrien, och på många håll i världen lever kvinnor och flickor under svåra umbärande och hårt förtryck. Kvinnor och flickor utsätts för våld, barn- och  tvångsäktenskap, för trafficking och allehanda sexuella övergrepp. Kvinnor i flyktingläger världen över är i praktiken rättslösa. 

Samtidigt finns också kamp och motstånd i många länder.

Kvinnorna i Rojavaprovinsen i Syrien har visat världen att de kan stå emot det islamistiska barbariet och bekämpa Daesh-patriarkatet och hederskulturen. De behöver vår solidaritet och vårt erkännande.

Det sker ständigt brott mot våra grundläggande rättigheter varje dag. Vi måste stoppa dem svar de än inträffar  -i Sudan, Nigeria, Indien, Pakistan, Bangladesh, Libyen , Syrien eller här i Sverige.

Idag, den 8 mars, är en dag då vi kvinnor tillsammans med våra systrar i världens alla hörn kräver våra mänskliga rättigheter. I många länder slåss kvinnor mot religiösafundamentalistiska krafter   för sina grundläggande fri- och rättigheter. I västvärlden kämpar kvinnorna mot partiska och religösa förtrycket . Vi kämpar mot alla former av patriarkalt förtryck, oavsett om det tar sig uttryck i könsstympning eller andra former av hedersförtryck och hedersnormer.  

Det är viktigare än någonsin att vi gör oss hörda och demonstrerar på gator och torg den 8 mars på den internationella kvinnodagen. Vi i Varken hora eller kuvad höjer våra röster mot det avskyvärda sexuella våldet, mot krig, mot sexism, mot rasism, mot könsstympning, mot hedersförtryck – mot alla former av kvinnoförtryck. Vi kämpar för jämställdhet och vi kämpar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla! 

Länge leve 8 mars!

Amineh Kakabaveh, ordförande för Varken Hora eller Kuvad 


Inför och under 8 mars ska vi i VHEK medverka i flera debatter och seminarier.

8 mars föreläser vår ordförande Amineh Kakabaveh kl. 10.00 -10.30 på arbetarrörelsens Folkhögskolan i Göteborg.

8 mars kl. 18 ordnar vi ett bokbord och föreläsning av vår styrelsemedlem Banni Farkhondeh på biblioteket i Skärholmen- varmt välkommen.

8 mars – Digitalt driver vi tillsammans med organisationerna bakom kampanjen Lön för hela dagen tillsammans med Sveriges kvinnolobby m.fl. organisationer. Kl16.13 avslöjar vi hur löneutvecklingen ser ut för kvinnor. Vi har skriva nedan debattartikel där vi ställer följande 4 krav:

Vi i 16:13-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
Jämställd föräldraförsäkring.
Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning. Hela artikeln finns här att läsa.
9 mars k. l13-15 anordnar vi tillsammans med Tsalongen mfl föreläsning och samtal på Blå Vägen Café i Spånga centrum, vår ordförande Amineh Kakabaveh medverkar.

16 mars kl. 13-15 ska vi i Stockholm uppmärksamma kvinnors situation i olika delar av världen, där kvinnoaktivister från bla Indien, Afghanistan, Saudiarabien, Iran, Turkiet, Sverige, Norra Syrien mfl medverkar kl13. Mer information anges när man anmäler sig i förväg.

Hederspodden

Amina Hadrovic med rötterna från Serbien medverkar. Amina var 1 år när hennes föräldrar flydde kriget i Balkan och till slut hamnade i ett etniskt segregerat område i Trollhättan.

Hon berättar om hur hedersförtryck och segregation drabbade henne och hennes familj först som ung flicka i sin egen familj och sedan när hon gifte sig fortsatte förtrycket av hennes man och hans familj. Amina berättar också om sin besvikelse över sociala myndigheter som lyssnat på hennes man och som trodde mer på exmaken som använder hederskulturen för att bryta ner henne efter skilsmässan. Lyssna här.