Inlämning av underskrifter till Migrationsverket

Namnunderskrifterna från uppropet som VHEK startat mot utvisningen av fyra kvinnor kommer att lämnas in till Migrationsverket i Solna torsdag 9 februari. I anslutning till detta kommer en demonstation att äga rum kl 14.00 utanför Migrationsverket och vi hoppas att så många som möjligt kan delta och göra våra röster hörda.