Varken hora eller kuvads årsmöte

Datum & Klockslag: 18 februari kl. 18:30-21:00

Adress & Lokal: ABF, Sveavägen 41, Per Albinrummet

Varken hora eller kuvad bjuder in till föreningens tredje årsmöte. Ditt engagemang och dina idéer är av största vikt för föreningens fortsatta arbete och vi hoppas därför att du har möjlighet att närvara. I en tid då främlingsfientliga och rasistiska strömningar fått ett allt större fäste i vårt demokratiska samhälle blir Varken hora eller kuvads arbete med att motverka diskriminering, rasism och kulturrelativism än viktigare. Dessutom går vi en lågkonjunktur till mötes, vilket historiskt sett visat på att krafter som dessa tenderar att öka ytterligare. Vi kämpar mot patriarkala värderingar och fundamentalism och för jämställdhet, sekularism och mixitet – det vill säga blandning mellan såväl kvinnor och män som olika grupper i samhället. Som exempel på vår kamp mot och för det ovan nämnda arrangerade Varken hora eller kuvad för fjärde året i följd en debatt om hedersrelaterat våld och förtryck till minnet av Fadime Sahindal. Frågor om tvångs- och barnäktenskap debatterades också, liksom förslag till förändring av Sveriges migrations- och integrationspolitik.

Nedan följer ett axplock av Varken hora eller kuvads arbete 2008:
 • Arrangerat paneldebatt i samband med 6-årsdagen av mordet på Fadime Sahindal, ABF Stockholm 080119.
 • Föreläst i samband med Minnesdagen av förintelsen, Norra Latin, Stockholm 080128. Uppdragsgivare: Levande historia och Länsstyrelsen.
 • Medverkat i Internationella Kvinnodagen, den 8 mars.
 • Medverkat i Feministiskt forum, 080310.
 • Deltagit i konferensen ”Vägra acceptera våld mot kvinnor”, arrangerad av ABF Stockholm, Kista 080612.
 • Deltagit i Almedalsveckan på Gotland, 080710.
 • Medverkat i Socialistiskt forum, Malmö, 081115
 • Föredragande om hedersrelaterat våld och förtryck för nämndemän vid Huddinge tingsrätt och Migrationsdomstolen, 081124.
 • Demonstrationer rörande demokrati och mänskliga rättigheter. Bland annat tillsammans med UNIFEM på FN:s Internationella dag mot våldet, Stockholm 081125
 • Deltagit i paneldebatt under parollen ”Hedersvåld – Norm, tradition, religion, manligt & kvinnligt”, arrangerad av Män för jämställdhets, Malmö 081206.
 • Stöttat flickor och kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Gruppverksamhet för ungdomar i olika delar av Stockholm angående hedersproblematiken.
 • Föreläst om genus utifrån migrations- och integrationsperspektiv på Lärarhögskolan i Stockholm.
 • Presenterat Respektguiden för föräldrar, ungdomar, organisationer och myndigheter.